Al het nieuws

Cao resultaat in de Houtverwerkende Industrie

De leden van CNV Vakmensen hebben in grote meerderheid ingestemd met het door partijen bereikte onderhandelingsresultaat in de Houtverwerkende Industrie.

Werkgevers en werknemers gaan nu gezamenlijk de afspraken in het akkoord verwerken in de nieuwe cao. Aansluitend komt er een nieuw cao-boekje, waarin ook de tekst nagenoeg helemaal vernieuwd is.

Mocht je na aanleiding van dit bericht behoefte hebben om over het resultaat van gedachte te wisselen, dan kan dat op 2 manieren. Je kunt op je achterban met mij, maar ook met andere leden, in gesprek door middel van chat. Iedereen die geregistreerd is, kan hier zijn of haar reactie op geven. Het adres is jeachterban.nl

Uiteraard mag je mij ook persoonlijk mailen.

Deze cao staat, maar mocht je voor de volgende keer behoefte hebben om mee te praten, dan kan dat. CNV Vakmensen is altijd op zoek naar betrokken leden in de diverse commissies. Ook is er een plaats vrij aan de onderhandelingstafel, zodat je tijdens de onderhandelingen jouw steentje bij kunt dragen.

Laat me dat dan weten, zodat we snel in contact met elkaar kunnen komen.

Voor nu, dank voor jullie reacties.

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 53 38 4473
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl