Al het nieuws

CAO Houtverwerkende Industrie

Het merendeel van de leden van CNV Vakmensen die gestemd hebben, zijn voor het eindbod van werkgevers. Omdat het merendeel van de leden van FNV die gestemd hebben ook voor zijn, is hiermee de nieuwe cao een feit.

In het kort

Na een lang traject was jij aan zet. Jij mocht aangeven of je voor of tegen het eindbod van werkgevers was. Een deel van de achterban heeft gestemd en ging mee met het eindbod. Als hoofdreden is gegeven dat er niet echt zicht was op de huidige situatie, er geen bereidheid was om actie te voeren en er liever zekerheid was van dit resultaat, dan onzekere acties voor de toekomst.

Inhoudelijk

Doordat het merendeel van de leden ja heeft gezegd, verlengen partijen de huidige cao, waarbij er wel afspraken gemaakt zijn over jouw loon. Deze afspraken zien er als volgt uit:

  • de cao loopt tot en met 31 maart 2022 maart en kent daarmee een looptijd van 23 maanden
  • Per 1 juni 2021 krijg je een loonsverhoging van 1%
  • Per 1 september 2021 krijg je weer een loonsverhoging van 1%
  • Per 1 december 2021 krijg je een loonsverhoging van 0,5%
  • Op 1 maart 2022 krijg je een eenmalige uitkering van € 100,00 bruto

Daarnaast gaat de premie voor werkgevers voor het sociaal fonds met 0,1% omhoog, wordt de 80-90-100 regeling verlengd en vervolgen we de afspraken voor werkingssfeer en naleving.

Ook gaan partijen onderzoek doen naar zwaar werk in de sector. Met de uitkomst van het onderzoek gaan we werken aan oplossingen, zodat iedereen, menselijkerwijs gesproken, werkend de eindstreep kan halen.

Voor nu en de toekomst

Voor 2021 is het akkoord goed te verdedigen. Helaas is er geen reparatie voor 2020. Werkgevers waren niet bereid daar iets in te repareren of in tegemoet te komen en van de leden die gestemd hebben was het merendeel hiermee akkoord. Daarmee sluiten we dit traject af en gaan we samen werken aan de toekomt; jouw toekomst!

Laat mij weten jou bezig houdt. Wat jij ervaart en hoe jij vindt dat die toekomst er uit moet zien. Want de Houtverwerkende Industrie zijn wij samen en samen gaan wij die toekomst te lijf!

Roel van Dijk, bestuurder

r.vandijk@cnvvakmensen.nl

06-53384473

https://www.jeachterban.nl/houtverwerkende-industrie/