Nieuwe cao houthandel: Aangepaste eindbod van werkgevers met een nipte meerderheid geaccepteerd

Na 13 maanden onderhandelen heeft een nipte meerderheid van de leden van CNV Vakmensen vóór het aangepaste eindbod gestemd. Ook de leden van FNV hebben met een nipte meerderheid vóór het aangepaste eindbod gestemd. Dat betekend dat je een nieuwe cao hebt. Wat de leden betreft is er geen reden voor een feeststemming, maar vinden zij het beter dan nog steeds niets. Met meer en duidelijker actiebereidheid was er waarschijnlijk meer mogelijk geweest. Lees verder over het resultaat en over het vervolg en in de bijlage tref je een deelbare versie van deze nieuwsbrief.

De stemming
Wij hebben veel reacties ontvangen van onze leden tijdens het stemmen. De meerderheid hiervan heeft met hakken over de sloot vóór gestemd, maar wel met een kanttekening. Namelijk dat de grens is bereikt met de versoberingen van de ontziemaatregelen vanuit werkgeverskant. Ook is er door de stemmers veelvuldig aangegeven dat de structurele loonsverhogingen aan de magere kant zijn, als er vooruit wordt gekeken naar de verwachte inflatie en de momenteel verhoogde energieprijzen. Als vakbonden erkennen wij dit en proberen wij deze verhogingen daarom zoveel mogelijk te compenseren en als het kan zelfs met een beetje koopkrachtgroei in de structurele loonafspraken die we maken. Vandaar dat wij dit aangepaste eindbod neutraal hebben voorgelegd. Dat de huidige loonsverhogingen niet voldoen aan onze verwachtingen is helder, maar jouw stem bepaald uiteindelijk het resultaat en die geeft aan dat er een akkoord ligt voor een nieuwe cao.

De belangrijkste punten uit jouw cao
Uit de verschillende voorstellen is uiteindelijk maar op enkele punten een afspraak gemaakt. In de bijlage tref je de uitgebreide versie van de nieuwe cao afspraken en in deze nieuwsbrief sommen we in het kort het volgende op: 

  • De cao loopt tot 1 april 2022.
  • 2% loonsverhoging per 1 november 2021*
  • 2% loonsverhoging per 1 januari 2022
  • Eenmalige uitkering van € 350 in november*
  • De vakbondscontributie over 2021 kan weer worden verrekend via je loon. ( vraag via MijnCNV je bewijs voor contributiebetaling op en lever die in bij de salarisadministratie )
  • Verplicht overwerken is verruimd tot 55 jaar
  • Verplicht in ploegen is verruimd tot 58 jaar ( nachtdienst blijft tot 55 )

*) Werkgevers die al eerder, vooruitlopend op cao-afspraken, een loonverhoging hebben doorgevoerd of eenmalige uitkering hebben gedaan kunnen die verrekenen.

Cao-onderhandelingen begin 2022
De cao die nog ondertekend moet worden verloopt per 31 maart 2022. De inkt zal nog niet gedroogd zijn en we zitten alweer aan tafel voor een nieuwe cao. Als CNV Vakmensen hebben wij in ieder geval verzocht om deze onderhandelingen vroegtijdig te beginnen. Vanaf februari 2022 zullen de onderhandelingsdata bekend worden gemaakt, zodra de werkgeversagenda hun agenda hebben geraadpleegd. Wij wachten op hun data. Als vakbonden zullen wij bij het totstandkoming van vakbondsvoorstellen jullie wederom in het voortraject betrekken. Laten we samen kijken hoe de sector zich ontwikkeld en wat voor loonafspraken en cao afspraken daar het best bij passen. Wil je als cao-commissielid hierbij betrokken worden dan kun je dit aangeven bij jouw vakbondsbestuurder. Bel, mail, app of sms mij!

Tot slot: Samen maken we het verschil, word lid van CNV Vakmensen
De vakbond moet dan ook keihard strijden voor een goede cao. Zoals je hebt gemerkt is dat binnen de houthandel niet anders en zullen we samen met leden ons in moeten zetten voor een goede cao. Het is van groot belang dat ook jouw collega’s lid worden van de vakbond, want samen maken we het verschil: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Heb je nog vragen of suggesties mail of bel mij dan via het onderstaande e-mailadres of telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Souleiman Amallah

Bestuurder CNV Vakmensen
s.amallah@cnvvakmensen.nl
06-20522211

Downloads