Al het nieuws

Lamico: verlofcompensatie en cao HVI

In een tweetal bijeenkomsten op donderdag 18 november hebben een groot aantal medewerkers zich uitgesproken over een tweetal belangrijke onderwerpen. Het gaat dan om verlofcompensatie en (mogelijke) overgang van de cao Houthandel (HH) naar de cao Houtverwerkende Industrie (HVI).

Verlofcompensatie
Loon zou begin jaren ingeleverd zijn voor (roostervrije) tijd. Al jaren werd voor een verlofdag 7,5 uren verlof afgeboekt, omdat de werkdag bestond uit 7,5 uur werken en 0,5 uur ADV. Tot 2019. Vanaf dat jaar zijn er 8 uren verlof afgeboekt. Een half uur teveel volgens medewerkers en vakbonden. Lamico en vakbonden hebben vastgesteld dat cao op dit punt niet duidelijk. Enerzijds geven de rekenvoorbeelden Lamico gelijk, anderzijds geeft de letterlijke tekst werknemers en vakbonden gelijk. De uitkomst van een juridisch gevecht is dan ook niet voorspelbaar. Wij hebben daarom de uitkomst van onderhandelingen met Lamico voorgelegd ter beoordeling en ter instemming. Leden hebben ingestemd met dat over de jaren 2019, 2020 en 2021 per jaar een verlofdag wordt teruggeboekt. Uiteraard geldt dit alleen als de werknemer ook daadwerkelijk in dienst was in die jaren.

Voor de jaren 2022 en later nemen wij dit onderwerp mee in het overleg met Lamico dat mogelijk leidt tot overgang van de cao HH naar de cao HVI per 1 april 2022. Vindt de overgang niet plaats dan zullen er opnieuw afspraken moeten worden gemaakt.

Overgang van cao HH naar cao HVI
Daarover hebben wij gisteren met de medewerkers en met Jürgen Tjabben van Lamico gesproken. Belangrijkste onderwerpen voor de werknemers zijn loon, verlof en roostervrije tijd. Onze inzet is er op gericht dat werknemers bij een eventuele overgang er arbeidsvoorwaardelijk niet op achteruit gaan. Als de leden akkoord gaan met een overgang naar de cao HVI per 1 april 2022 dan moet oook nog de individuele werknemer akkoord gaan. Lamico komt met een voorstel over hoe de arbeidsvoorwaardelijke verschillen tussen beide cao’s kunnen worden gecompenseerd. Overigens is de cao HVI niet op alle punten minder dan de cao HH. Op donderdag 16 december 2021 vevolgen wij het overleg met Lamico. En uiteraard komen wij er bij jou op terug.

Wordt vervolgd.

Reacties
Zij uiteraard welkom. Dan kan via sms, whatsapp, mail of gewoon even bellen.

Emiel Peper (bestuurder)
E aem.peper@cnvvakmensen.nl / M (06) 2343 2081