Al het nieuws

Jouw mening over het laatste voorstel voor de cao Houthandel

Je kunt nu jouw stem uitbrengen over het laatste bod van de werkgevers aan het einde van de vierde onderhandelingsronde. Op basis van de uitkomst van de stemming bepalen we of er een ultimatum naar de werkgevers gaat. Als de uitkomst van de stemming bepaald dat er een ultimatum verstuurd wordt naar de werkgevers, is er ook actie nodig als werkgevers niet ingaan op onze eisen. Hierover meer in de bijgevoegde nieuwsbrief. In dit bericht treft u de stemmingsmogelijkheid en verdere instructies hierover.

Wat hebben de werkgevers als laatst geboden?
De cao had per 1 april 2020 in moeten gaan. De werkgevers boden voor een cao tot 1 april 2022 het volgende aan:

  • 1% loonsverhoging per 1 juni 2021
  • 1% loonsverhoging per 1 januari 2022
  • Eenmalig uitkering van € 600,= per 1 mei 2021. Dat komt neer op 2% bij een inkomen van € 30.000 per jaar. Daarop zal een eerder gegeven extra beloning in mindering worden gebracht.
  • Bevriezing franchise per 1 januari 2022. Dit kost een beetje extra pensioenpremie, ook voor werknemers
  • Ontzie maatregelen: tot 60 jaar verplicht in ploegendienst en verplicht overwerken. Dit is nu nog respectievelijk 55 en 50 jaar

Wat vindt CNV Vakmensen hiervan?
Als onderhandelaars hebben wij daarop de conclusie getrokken dat het werkgeversbod zwaar onvoldoende is en dat we wederom na een nieuwe onderhandelpoging uit onderhandeld zijn(zie bijlage voor de inhoud hierover). Wij willen geen éénmalige maar een structurele loonsverhoging en een veel minder ingrijpende aanpassing van de leeftijd voor verplicht in ploegen werken of verplicht overwerken.

De leden stemmen nu
Wij leggen het daarom nu aan de leden voor. Dat betekend dat je VOOR of TEGEN het werkgevers bod kunt stemmen. Als je VOOR stemt dan neem je genoegen met het aanbod van de werkgevers. Als je TEGEN het door de werkgevers gedane bod stemt heeft dat andere gevolgen. Je zult namelijk als werknemer in de houthandel branche moeten nadenken over vervolgacties. Acties slagen allen als je dit samen met je collega's doet om effectief te zijn. Als je dus TEGEN stemt maar geen acties wilt voeren, dan is het lastig tot onmogelijk om alsnog een positief resultaat te behalen. Denk daarom goed na over jouw keuze en motiveer deze zo goed mogelijk. 

Je kunt jouw stem uitbrengen tot 30 mei 2021. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je mij bereiken via 0620522211 of s.amallah@cnvvakmensen.nl.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Souleiman Amallah
Bestuurder CNV Vakmensen
0620522211(stuur een appje om jou toe te voegen in de houthandel Whatsapp groep)

Downloads