Al het nieuws

Eerste onderhandelingsronde cao houthandel

Op 3 september vond de eerste onderhandelingsronde voor vernieuwing van de cao Houthandel plaats. De cao liep dit jaar per 31 maart af. Na deze onderhandelingen is onzekerheid ontstaan over een vervolg. Hieronder verder om te weten te komen hoe dit tot stand is gekomen.

De voorstellen van werkgevers, CNV en FNV zijn uitgewisseld en toegelicht. Er zijn geen concrete vorderingen gemaakt. Het verschil in toekomstverwachtingen voor de houthandel, zeker voor de korte termijn, is groot. Als vakbond hebben we een positiever beeld van de toekomst voor de houthandel dan de werkgevers. Die voorzien zware tijden waarbij ook ontslagen zullen vallen. Daarom hebben ze ook in hun voorstellen opgenomen om sneller en goedkoper medewerkers te kunnen ontslaan. Een structurele loonsverhoging was volgens hen ook absoluut niet mogelijk, dat zou de ellende en het aantal ontslagen alleen maar groter maken.

Een structurele loonsverhoging is voor onze achterban heel belangrijk. De kosten van levensonderhoud stijgen door en voor steeds meer gezinnen is het moeilijk om rond te komen. Dat vang je niet op met een eenmalige uitkering. We houden daarom vast aan een structurele loonsverhoging in plaats van alleen te gaan praten over een eenmalige uitkering waar volgens werkgevers ‘enige’ ruimte voor was.

Volgens ons bieden de cijfers die tot nu toe bekend zijn over het eerste halfjaar van 2020 voldoende ruimte. Voorlopig zien wij geen diep dal ontstaan ten gevolge van de Covid-19, stikstof- en PFAS-maatregelen. De noodzaak om voldoende betaalbare woningen te bouwen en het versnellen van renovatie dwingen de overheid om hier snel ruimte voor te maken door andere maatregelen te nemen. Intussen is er een steunpakket voor de bedrijven die het moeilijk hebben.

Er is afgesproken dat werkgevers op zoek gaan naar een ruimer mandaat van hun achterban zodat we op 22 oktober verder kunnen onderhandelen. Dan kunnen ook de andere onderwerpen uit de voorstellen worden besproken. Krijgen ze niet meer ruimte dan zullen wij na moeten denken over de manier waarop we als vakbonden verder willen om tot goede afspraken te komen.

We horen graag hoe jij het in jullie bedrijf vindt gaan en wat je van de houding van de werkgevers vindt. Laat het weten via: s.amallah@cnvvakmensen.nl

Met vriendelijke groet,

Souleiman Amallah
Bestuurder Houthandel
CNV Vakmensen 
s.amallah@cnvvakmensen.nl
Tel: 0620522211