Onderhandelaarsakkoord cao Groothandel in bouwmaterialen

Een loonverhoging van 2% en een eenmalige uitkering van 350 euro. Dat zijn de financiële elementen in de nieuwe cao Groothandel in bouwmaterialen (Hibin). Daarover is op 6 oktober jl. een onderhandelingsresultaat  bereikt.

En verder:
Het onderhandelingsresultaat van gisteren is ook wel weer bijzonder omdat het zowel het succes van dit jaar als de onzekerheid van volgend jaar vertolkt. Dit jaar heeft de sector behoorlijk gedraaid maar de toekomst is erg onzeker.

Het betreft een akkoord voor een 1-jarige cao (1 januari 2020 tot 1 januari 2021) wat slechts enkele punten regelt maar de weg vrijmaakt om in januari 2021 verder te onderhandelen. Dan komen ook de eerder ingebrachte voorstellen van CNV Vakmensen opnieuw aan bod.
In dit akkoord wordt gesproken over een zgn. benefitbudget voor de werknemer.  Dit moet het voor de individuele werknemer mogelijk maken om het eigen arbeidsvoorwaardenpakket zo gunstig mogelijk in te richten. Maar dat is best ingewikkeld en we willen komend jaar gebruiken voor grondig overleg op dit punt om het vervolgens pas in 2022 te laten ingaan. 

Jij mag het zeggen:
De tekst van het onderhandelaarsakkoord is bijgevoegd. Leden van CNV Vakmensen hebben het laatste woord en kunnen hun stem uitbrengen. Doe dat voor 21 oktober a.s. en mail of bel Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Ook voor alle vragen over dit akkoord!

Vragen/opmerkingen? 
Je kunt online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/ Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

Downloads