Leden verwerpen eindbod van Hibin werkgevers

De leden van CNV Vakmensen hebben in grote meerderheid het eindbod van de werkgevers in de Groothandel in Bouwmaterialen (vertegenwoordigd in de HIBIN) verworpen. Het loonbod en de deelname mogelijkheden aan het generatiepact zijn de grootste bezwaarpunten.

Afwijzing:
Tot 29 mei jl. konden de leden hun stem uitbrengen over het eindbod van de werkgevers. Een duidelijke afwijzing was de uitkomst van deze ledenraadpleging en ook de leden bij de andere vakorganisaties hebben het eindbod in grote meerderheid afgewezen.

Met name het loonbod van werkgevers (2% en een eenmalige uitkering van €350,-) werd slecht ontvangen en door een enkel lid als een belediging ervaren. Daarbij werd aangehaald dat er door de grote drukte het afgelopen jaar veel en hard is gewerkt en dan ziet men dit kennelijk eerder als een fooi dan een echte beloning en structurele verbetering van de inkomsten.

Maar ook de wijze waarop de werkgevers invulling willen geven aan het generatiepact wordt als zeer teleurstellend ervaren. M.n. mensen die soms al 40 jaar in de sector werkzaam zijn -en vaak voor dezelfde werkgever- zien zich daarvoor niet gewaardeerd met een basisregeling (80-80-100) als deze.

Maar nu?
Sociale partners gaan een uiterste poging doen er toch uit te komen. Dat betekent dat de werkgevers op hun “eindbod” moeten terugkomen en het voor de leden aantrekkelijker moeten maken er mee in te stemmen.  Hoe dan, in welke omvang en op welke onderwerpen?
Dat zijn de gespreksonderwerpen welke op korte termijn aan de orde komen in een zgn. informeel overleg. We houden je op de hoogte!

Vragen/opmerkingen:
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.
Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.