Leden stemmen in met nieuwe Hibin cao

De leden van CNV Vakmensen konden onlangs hun mening geven over het onderhandelingsresultaat wat (uiteindelijk) met de Hibin werkgevers werd bereikt. De leden die hebben gereageerd zijn in ruime meerderheid akkoord met dit resultaat.

Een nieuwe cao voor de medewerkers in dienst van een Groothandel in Bouwmaterialen.

Enkele belangrijke punten:

Loon:
Het gaat om een tweejarige cao met een loonsverhoging van 2,5% per 1 juli plus een eenmalige uitkering van €350,-. Ook uitzendkrachten profiteren hiervan!
Op 1 juni 2022 is er een loonsverhoging met opnieuw 2,5%.
Per 1 januari 2022 een verbetering van de jeugdlonen, enerzijds door een verhoging van de jeugdlonen en anderzijds door een snellere doorgroei naar het vakvolwassen salaris. Ook zal de 3% verhoging van de pensioenpremie op 1 januari a.s. voor 2/3e deel voor rekening van de werkgevers komen; werknemers betalen voor die premieverhoging dus 1%.

Generatiepact:
Zoals eerder aangehaald hebben werkgevers zo hun eigen ideeën bij het generatiepact. We hebben de door werkgevers voorgestelde 80-80-100 regeling niet weg kunnen nemen maar de 80-90-100 regeling blijft óók bestaan. Komt bij dat het verlangde deskundigen-oordeel geheel onafhankelijk zal plaatsvinden en daarmee blijft met deze nieuwe afspraak de toets voor deelname aan de 80-90-100 regeling geheel buiten de invloedssfeer van uw werkgever. Hoe we dat precies gaan organiseren is nog onderwerp van gesprek maar wij denken daar uit te komen. Er zijn al meerdere vragen over gesteld maar leden die hierin geïnteresseerd zijn kunnen voor nadere uitleg direct contact opnemen met Arie Kasper.

Cao á la carte:
Er zal een nieuwe cao a la carte regeling komen die werknemers onverplicht de mogelijkheid geeft om enkele arbeidsvoorwaarden bovenop het salaris maandelijks te laten uitbetalen. Het gaat daarbij om: ATV-dagen, seniorendagen, bovenwettelijke vakantiedagen en vakantiegeld. De afspraak geldt per kalenderjaar en is jaarlijks opzegbaar. Uitruil vindt plaats o.b.v. door cao-partijen nog vast te stellen ruilvoet. De regeling zal per 1 januari 2022 ingaan.

Tekst:
De nieuwe afspraken zullen zo snel mogelijk in de cao-tekst worden opgenomen. Deze zal vervolgens online verschijnen en bereikbaar via de eigen CNV Vakmensen website.

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/ Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.