Klopt jouw vakantiegeld?

Bij veel mensen komt deze maand het vakantiegeld binnen. Hoeveel moet dat zijn? En wat als er iets niet klopt? Lees hieronder het antwoord op deze en andere vragen over vakantiegeld.

Heb ik voldoende vakantiegeld gekregen?

Iedereen in loondienst heeft recht op vakantiegeld. Dat is minimaal en meestal 8% van je brutojaarloon (inclusief overuren en eventuele toeslagen) en wordt in de meeste gevallen eind mei uitgekeerd. Je kunt je vakantiegeld als volgt berekenen: bruto maandsalaris x gewerkte maanden x 8% vakantietoeslag = bruto vakantiegeld. Over dit brutobedrag moet je nog wel belasting betalen. We hebben ook een handige rekentool om je eigen vakantiegeld te berekenen. Heb je het idee dat er bij jou iets niet klopt? Neem dan contact met ons op.

Betaal ik meer belasting over mijn vakantiegeld dan over mijn gewone salaris?

Ja, de Belastingdienst hanteert voor vakantiegeld een bijzonder tarief en dat betekent dat je er doorgaans meer belasting over betaalt. Daarnaast is de loonheffingskorting niet van toepassing op dit bijzondere tarief, terwijl je die korting wel krijgt op je standaardloon. Hierdoor is het deel dat je afdraagt aan de Belastingdienst groter en blijft er onderaan de streep minder over van je vakantiegeld dan van je reguliere salaris.

Bouw ik ook vakantiegeld op als ik een uitkering ontvang?

Ja, ook als je een uitkering ontvangt heb je recht op vakantiegeld. Bijvoorbeeld als je een Wajong-, WW-, WIA- of WAO-uitkering krijgt. Net als bij iemand in loondienst ontvang je 8% over je totale inkomen en de uitbetaling is eveneens in de maand mei. Krijg je een Ziektewetuitkering, dan ontvang je in mei geen vakantiegeld maar is je maandelijkse uitkering al inclusief vakantiegeld.

Bouw ik ook vakantiegeld op als ik ziek ben?

Ja, ook als je ziek bent bouw je vakantiegeld op. Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid kan je loon wel minder worden (de ondergrens hiervoor is 70% van je huidige loon). In dat geval zal ook je vakantiegeld lager uitvallen. Wanneer je loon verlaagd wordt bij ziekte hangt af van je cao. Check dit dus goed.

Wat gebeurt er met mijn vakantiegeld als ik uit dienst ga?

Als je van baan wisselt, wordt het vakantiegeld dat je tot dan toe hebt opgebouwd uitbetaald in de vorm van een eindafrekening. In deze eindafrekening kunnen ook nog andere zaken verwerkt zijn. Denk bijvoorbeeld aan de uitbetaling van vakantiedagen die je niet hebt gebruikt. Controleer het salarisstrookje van je laatste salaris dus altijd goed en check of alles klopt. Twijfel je? Neem contact met ons op.

Klopt er iets niet?

Heb jij het idee dat er iets niet klopt aan de uitbetaling van jouw vakantiegeld? Of heb je gewoon een vraag? Onze specialisten helpen je graag.

Neem contact op met CNV Info.