Geen ruimte voor beter loon bij Hibin

In een onlangs gehouden eerste informeel overleg met een delegatie van de Hibin (werkgevers in de handel in bouwmaterialen) bleken de werkgevers de hand op de knip te houden. Reden: Als de groei in de bouw stil valt heeft dat volgens de Hibin directe gevolgen voor de omzet in deze sector.

Informeel overleg:
Dit eerste overleg was informeel. We hebben een verkennend gesprek gevoerd over de voorstellen voor een nieuwe cao. Die voorstellen zond ik je al eerder.
Het kan zijn dat de groei in de bouw als gevolg van de stikstof- en PFAS problematiek vrijwel stilvalt. Groei zal mogelijk pas in 2022 toenemen. Volgens de Hibin-werkgevers hebben deze ontwikkelingen in de bouw directe gevolgen voor de handel in bouwmaterialen. Zij stellen voorts dat de gevolgen van de corona-crisis onzeker en onvoorspelbaar zijn.
Een loonsverhoging komt ze nu dus niet uit. Feitelijk is er 0% ruimte.

Bouw-cao:
We hebben de werkgevers gewezen op de huidige markt-ontwikkelingen. Het beeld is niet in alle bedrijven gelijk maar over het algemeen heeft de handel in bouwmaterialen tot dusver niet sterk onder de corona crisis geleden. Bovendien is er in de bouw op 30 juni jl een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao tot 1 januari 2021. Ondanks de gevolgen van stikstof, PFAS en corona ligt de focus op het kunnen blijven doorbouwen. Het is een onderhandelingsresultaat met een korte looptijd maar er is een loonsverhoging van 2% overeengekomen. Dit onderhandelingsresultaat mag je niet vanzelfsprekend doortrekken naar deze cao maar wél goed om in het achterhoofd te houden.

Vervolg van cao-overleg:
We hebben afgesproken het formele cao-overleg in de maand september te starten. Dat geeft de werkgevers de mogelijkheid het onderhandelingsresultaat in de bouw goed te bestuderen en we denken op dat moment ook een beter zicht op de economische ontwikkelingen te hebben.

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.

Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.