Eindbod voor cao van Hibin werkgevers van tafel

De Hibin werkgevers hadden in mei een eindbod neergelegd voor een nieuwe cao. De leden van CNV Vakmensen konden daar hun mening over geven en dat eindbod is met een grote meerderheid verworpen. De leden van andere bonden dachten er net zo over. Dat heeft de werkgevers kennelijk tot nadenken gestemd.

Onderhandelingsresultaat:
We zijn opnieuw met de werkgevers aan tafel gaan zitten. Leden wezen in hun reactie met name op het karige loonbod en de bijzondere wijze waarop de werkgevers het generatiepact inhoud wilden geven. Het overleg met de werkgevers heeft tot aanpassingen geleid en we zijn tot een onderhandelingsresultaat gekomen.

We spreken nu over een tweejarige cao met een loonsverhoging van 2,5% per 1 juli a.s. plus een eenmalige uitkering van €350,-. Op 1 juni 2022 volgt een loonstijging van opnieuw 2,5%. Dat is dus een loonsverhoging van 5% over 2 jaar. Daarnaast zal de 3% verhoging van de pensioenpremie op 1 januari a.s. voor 2/3e deel voor rekening van de werkgevers komen; werknemers betalen voor die premieverhoging dus 1%.

Werkgevers hebben zo hun eigen ideeën bij het generatiepact. Dat bleek wel uit hun eindbod. We hebben de door werkgevers voorgestelde 80-80-100 regeling niet weg kunnen nemen maar de 80-90-100 regeling blijft óók bestaan. Komt bij dat het verlangde deskundigen-oordeel geheel onafhankelijk zal plaatsvinden en daarmee blijft met deze nieuwe afspraak de toets voor deelname aan de 80-90-100 regeling geheel buiten de invloedssfeer van jouw werkgever. Hoe we dat precies gaan organiseren is nog onderwerp van gesprek maar wij denken daar uit te komen. Leden die hierin geïnteresseerd zijn kunnen voor nadere uitleg rechtstreeks contact opnemen met Arie Kasper.

Rouwprotocol:
Maar er is veel meer afgesproken, waaronder de stijging van de jeugdlonen. De hele tekst van het onderhandelingsresultaat is hier bijgevoegd. Daarin is nu ook een afspraak over een rouwprotocol opgenomen. CNV Vakmensen heeft aandacht gevraagd voor “rouwen op het werk”. Na een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de medewerker stopt de rouw immers niet als je aan het werk bent. Mensen gaan daar heel verschillend mee om en daar mag best aandacht voor zijn. CNV Vakmensen heeft daartoe handreikingen gedaan die ook in deze sector beschikbaar komen.

Het laatste woord is aan de leden:
De tekst van het onderhandelingsresultaat is bijgevoegd. Wat vind jij er van? We hebben het eindbod van de werkgevers weten te verbeteren maar kan je er mee instemmen? Geef je reactie via de mail aan Arie Kasper (a.kasper@cnvvakmensen.nl) of bel hem rechtstreeks op dit telefoonnummer: 06-13208402.
Geef je reactie wel vóór 5 juli a.s.

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kan je ook terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

 

 

Downloads