Cao-overleg Hibin toch van start

In een video-vergadering met de werkgeversdelegatie van Hibin is de status van de cao besproken. Omdat de looptijd van de cao al enkele maanden geleden verliep hadden sociale partijen allang weer over een nieuwe cao in gesprek moeten zijn maar de corona-crisis hield dat tegen. Tot aan dit moment!

Cao-overleg van start

De Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bouwmaterialen (kortweg: Hibin-cao) liep op 31 december 2019 af. Dat is niet heel erg want de cao heeft een doorwerking en daarmee is alles wat in die cao is opgenomen nog steeds van toepassing. Maar als je een cao wilt wijzigen moet dat wel in overleg en moeten alle partijen dat ook willen.
Dat staat dus nu te gebeuren. Volgens toezegging zal CNV Vakmensen eind mei een brief van de werkgevers ontvangen waarin een “vernieuwingsagenda” is opgenomen. Werkgevers willen kennelijk naar een vernieuwde cao of een cao “in een ander jasje”. Wat dit betekent is nog niet duidelijk maar we wachten de brief rustig af. Het eerste overleg zal op 9 juni a.s. plaatsvinden.

Voorstellen van CNV Vakmensen

Enkele maanden geleden konden de leden al hun (wijzigings)voorstellen indienen en mede op basis daarvan is een voorstellenbrief gemaakt welke de werkgevers al bekend is. Die voorstellenbrief is als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. Mocht je nog niet eerder hebben gereageerd en iets in de voorstellenbrief missen, laat dat dan alsnog weten en neem contact op.

Na het overleg op 9 juni a.s. zal er in een nieuwsbrief verslag worden gedaan van de voorstellen van de werkgevers en de inbreng van CNV Vakmensen.

Vragen/opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.

Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.

 

 

Downloads