Cao overleg Grh. in Bouwmaterialen van start

Op 25 februari 2021 zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de medewerkers in de Groothandel in Bouwmaterialen (Hibin) van start gegaan. In het eerste overleg hebben sociale partners elkaar hun voorstellen voor een nieuwe cao toegelicht. Hoogste tijd om jou daarvan in kennis te stellen!

Huidige cao:
De cao liep op 31 december jl. af en er moeten dus nieuwe afspraken worden gemaakt. In het akkoord van de vorige cao is onder meer vastgelegd dat we het benefit systeem (lijkt op een cao-cafetaria systeem) gaan invullen maar ook of de pilot over de werktijdenregeling kan leiden tot een definitieve afspraak.

Voorstellen van CNV Vakmensen:
Vorig jaar was de onzekerheid in verband met de Covid-pandemie groot en dat heeft er aan bijgedragen dat erg laat in het jaar een akkoord voor een nieuwe cao met een acceptabele loonsverhoging kon worden bereikt. Overige voorstellen van CNV Vakmensen zijn toen onvoldoende aan bod gekomen en daarom worden deze nog ‘ns opnieuw ingebracht. Wel met een kleine “update” naar dit moment maar de inzet voor betere arbeidsvoorwaarden is ongewijzigd. Datzelfde hebben ook de andere vakorganisaties gedaan. In de bijlage tref je onze voorstellenbrief aan.

Voorstellen werkgevers:
De werkgevers tonen zich zorgelijk over de ontwikkelingen in de bouw en dat raakt hun business natuurlijk ook. Overigens is in al die jaren dat we in deze sector actief zijn nooit een ander geluid gehoord. Men baseert zich dan op voorspellingen van economen maar de realiteit is dat er in deze sector qua omzet opnieuw een redelijk tot goed jaar achter ons ligt. Ondanks pfas-, stikstof- en corona-problematiek()
En komende jaren moet er nog heel veel worden gebouwd, al was het maar omdat er een schreeuwend tekort is aan woningen. Afijn, in het kort:

De werkgevers laten zich nog niet uit over een loonsverhoging. Wat in de loonruimte meespeelt is de pensioenproblematiek. Gaat het leiden tot een verhoging van de premie? De invulling van het benefit systeem gaat aan de orde komen en dat gaan we zeker niet uit de weg. Keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden is voor de individuele werknemer immers meer dan wenselijk. De mate waarin wordt nu onderwerp van gesprek. Werkgevers lijken ons nu tegemoet komen in wat wij “generatiepact” noemen. Zij stellen een 80-80-100 regeling voor en dat is al een stap in de goede richting. Deze en andere onderwerpen staan in hun voorstellenbrief welke ook is bijgevoegd.

Vragen/opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402. Na het volgende overleg sturen we je opnieuw een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken.

Je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/

Downloads