Cao-eindbod door Hibin werkgevers

We hebben al 5 keer overlegd voor een nieuwe cao in de Groothandel in Bouwmaterialen maar we kunnen er op belangrijke onderwerpen met de Hibin werkgevers niet uit komen. Werkgevers hebben nu een eindbod neergelegd (zie bijlage).
Overleg:
De afgelopen maanden heeft CNV Vakmensen samen met andere vakorganisaties overleg gevoerd voor een verbetering van de cao voor de werknemers in de Groothandel in Bouwmaterialen. Zowel aan werkgeverszijde als aan werknemerszijde waren de nodige voorstellen ingebracht waarover breed is gediscussieerd en onderhandeld. Helaas zijn we op enkele punten niet volledig tot overeenstemming gekomen en dat zijn nou juist de onderwerpen die er -gehoord onze leden- echt toe doen. Voor de werkgevers was het kennelijk genoeg en nu ligt er een zgn. eindbod. Daarmee stelt men onomwonden dat we hiermee moeten instemmen, anders is er geen nieuwe cao. In de bijlage is de volledige tekst van het eindbod bijgevoegd.

Eindbod:
Wanneer er een eindbod is uitgebracht kan je dus niet meer onderhandelen. De werkgevers menen dat ze al tot het uiterste zijn gegaan. De onderwerpen waarover we vooral van mening verschillen betreffen de loonontwikkeling, de wijze waarop het generatiepact is ingericht en de voortdurend botte weigering om een reiskostenvergoeding in de cao op te nemen.

Loonontwikkeling:
CNV Vakmensen kijkt bij het vragen om een loonsverhoging altijd goed naar de (economische) ontwikkelingen in een sector, luistert naar de leden en stelt vervolgens een loonsverhoging voor welke naar ons inzicht voor die sector passend is. Als in een sector bijvoorbeeld de corona maatregelen een grote impact hebben op de omzet zullen we nooit overvragen. Denk aan de horeca en de bedrijven die daaraan verwant zijn.
Maar dat gaat niet op voor de Groothandel in Bouwmaterialen! De "markt" voor deze sector is bijzonder goed en daarom vinden we het loonbod van de werkgevers teleurstellend (met ingang van 1 juni een stijging met 2% en een eenmalige uitkering van € 350). De jeugdlonen gaan er wel beter op vooruit en ook wordt bijgedragen aan de duurder wordende pensioenpremie. Maar dan nog; van leden horen we dat er veel moet worden overgewerkt om alle orders te kunnen verwerken. Kan er echt niets meer bij? 

Generatiepact (80-90-100 regeling):
Eindelijk zijn de werkgevers in deze sector ook op dit onderwerp overstag. Er kan een generatiepact in de cao worden opgenomen en daar zijn we blij mee. Alleen de wijze waarop de werkgevers het willen inrichten is teleurstellend. Een 80-90-100 regeling betekent dat je 80% werkt, tegen 90% salaris en 100% opbouw van het pensioen. Voorbeeld: Bij een fulltime aanstelling kan je dus 1 dag in de week minder werken tegen 10% minder brutoloon. Netto is het percentage minder en daarmee wordt zo'n regeling nog aantrekkelijker. Deelname aan die regeling is voor de medewerker vanaf 60 jaar mogelijk. Je levert dan wel o.m. seniorenverlof in.

Een regeling op dit niveau willen de werkgevers alleen toestaan als er een advies van een deskundige onder ligt. Je moet aantonen dat je bijvoorbeeld fysiek niet in staat bent om zonder problemen de pensioengerechtigde leeftijd te halen. Een arbo-arts kan dan die deskundige zijn.
We zijn hier niet enthousiast over. Temeer omdat de werkgevers voor alle medewerkers van 60 jaar en ouder in beginsel een basisregeling van 80-80-100 willen. Dan hoef je niet naar een "deskundige" maar er wordt meer salaris ingehouden. Waarom dit onderscheid? Het gevolg hiervan is dat de ene deelnemer aan een generatiepact straks 10% meer inkomen heeft dan de andere deelnemer terwijl ze hetzelfde aantal uren werken. Als je dat op 1 werkvloer tegenkomt kan dat onder de collega's tot wrevel leiden. Is dat nou wenselijk? Helaas, werkgevers zijn niet over te halen 1 generieke regeling voor alle medewerkers af te spreken.

Reiskostenvergoeding:
De afgelopen jaren heeft CNV Vakmensen dit onderwerp steevast opgevoerd om het daarmee in de cao geregeld te krijgen. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat een sector als deze dat niet collectief wil regelen. Er zijn bedrijven (vaak de grotere) waar de medewerkers een reiskostenvergoeding ontvangen maar het is nog steeds niet bij cao geregeld en daarmee is een werkgever niets verplicht. Werkgevers willen zelfs geen bepaling in de cao opnemen dat er in ieder bedrijf een reiskostenregeling dient te zijn welke de bedrijven verder zelf kunnen invullen. Toch opmerkelijk dat een professionele werkgeversorganisatie als de Hibin kennelijk haar oren laat hangen naar enkele leden die vinden dat hun medewerkers zelf moeten opdraaien voor hun reiskosten. Dat is echt niet meer van deze tijd!

Stemmen:
De volledige tekst van het eindbod is hier dus bijgevoegd. De overige daarin opgenomen onderwerpen zijn voldoende bediscussieerd en daar kunnen we best overeenstemming over bereiken. Maar de hierboven aangehaalde punten zijn er ook en we zijn nooit positief over een eindbod.
Hoe dan ook, leden hebben het laatste woord. Wat vind jij van het eindbod van de werkgevers? Vindt je het als geheel voldoende of juist niet?
Geef je mening en stuur je reactie naar Arie Kasper, jouw onderhandelaar in deze sector. Dat kan via de email of telefoon, zie onderstaand.
Doe dat wel vóór 29 mei a.s.

Nadere toelichting gewenst of opmerkingen?
Ook voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Arie Kasper. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl of bel 06-13208402.
Maar je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/  Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.