Onderhandelingsresultaat cao Groothandel in Bouwmaterialen

CNV Vakmensen heeft samen met andere vakorganisaties een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao voor de medewerkers in een Groothandel in Bouwmaterialen. Met de werkgevers (Hibin) is een resultaat overeengekomen waarbij het alleen over looptijd, inkomen en reiskosten gaat.

Waarom alleen die onderwerpen?

Sociale partners waren het er over eens dat er snel een afspraak over de loonontwikkeling moest komen. Immers, in een “normaal” cao-traject worden alle relevante onderwerpen uitvoerig besproken en dat vraagt veel tijd. Omdat we nu in een periode vol financiële onzekerheid zitten, is dus besloten het bij een paar punten te laten.

De looptijd van de cao (1 jaar) zal worden gebruikt voor overleg over alle andere onderwerpen, welke CNV Vakmensen ook in haar voorstellenbrief heeft genoemd. Een akkoord over die onderwerpen kan dan worden doorgevoerd in de cao welke volgt op deze.

Onderhandelingsresultaat over deze punten

De lonen worden in twee periodes verhoogd met 4,5% en € 50,00. 
  • Per 1 januari 2023 een verhoging van 2,5% + € 50,00 (blijvend in iedere loonschaal)
  • Per 1 juli 2023 een verhoging van 2%
  • Cao gaat in per 1 januari 2023 en heeft een looptijd van 1 jaar

Door een vast bedrag aan het loonbod toe te voegen is het wat gunstiger voor de lagere inkomens. Hierdoor stijgen deze harder (percentueel) in loon dan de hogere inkomens. In totaal gaat het om een gemiddelde loonstijging van 6%.

Er wordt ook een reiskostenregeling in de cao-tekst opgenomen. Veel bedrijven hadden al een reiskostenregeling maar het was niet verplicht omdat het niet in de cao stond. Dat gaat nu veranderen. Bedrijven zijn er vrij in hoe zij de reiskostenregeling invullen maar moeten dat wél doen in overleg met de Ondernemingsraad, een personeelsvertegenwoordiging of als die er niet is, de medewerkers.

In 2023 gaan we overleg voeren over onder andere de volgende punten:

  • Verbeterde generatiepactregeling (80-90-100)
  • Pensioenen
  • Mobiliteit, waaronder reiskostenregeling
  • Functie- en loongebouw
  • Contracten (flex)
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Bijzondere (wettelijk) verlof

Leden hebben het laatste woord

Dit betreft een onderhandelingsresultaat en dat betekent dat wij de leden dit met een neutraal stemadvies voorleggen. Breng je stem uit via onderstaande link maar doe dat vóór 9 december aanstaande

Klik HIER om je stem uit te brengen..

Meepraten over jouw cao

Op de cao-pagina van Groothandel in Bouwmaterialenkun jij het hele cao-proces volgen. Reageer of je stel je vragen en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws over jouw cao-traject. Ga direct naar jouw cao-pagina.

Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt ga je naar www.cnvvakmensen.nl/caos en typ dan Hibin in de zoekbalk. Je vindt deze nieuwsbrief op deze site en dan kunt via bovenstaande link je stem uitbrengen.

Maak gebruik van deze optie en wijs ook je collega's op de cao-pagina. Je hoeft geen lid te zijn om mee te kijken en te doen. Meebeslissen is uiteraard alleen voor leden, dus voor jou!


Als je vragen hebt over dit onderhandelingsresultaat kan je contact opnemen met Arie Kasper, onderhandelaar in deze bedrijfstak. Zie gegevens hieronder.

CNV Vakmensen
Arie Kasper, bestuurder
M. 06 1320 8402
E. a.kasper@cnvvakmensen.nl