Vorst WW

Als werknemer kun je tijdens je werk last hebben van extreme weersomstandigheden. Als je hierdoor niet kunt werken is er mogelijk sprake van onwerkbaar weer. Je werkgever kan dan onder bepaalde voorwaarden voor jou WW aanvragen.

Wat is onwerkbaar weer?

Er is sprake van onwerkbaar weer als het weer of de directe gevolgen van het weer het werken onmogelijk maken, zoals bij strenge vorst. Hieronder wordt ook het stilliggen van het werk verstaan doordat er geen materiaal wordt aangevoerd door een ander bedrijf dat stilligt door onwerkbaar weer.

Het is aan je werkgever om een situatie van onwerkbaar weer meteen de eerste dag te melden bij het UWV. Het UWV beoordeelt of er inderdaad sprake is van onwerkbaar weer en hoe lang de periode duurt. Hierbij baseert het UWV zich op de gegevens van Weerbureau Infoplaza.

Uitkering aanvragen

Je werkgever moet altijd je loon zelf doorbetalen. Je werkgever kan een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer aanvragen als:

 • De werknemer per kalenderweek minimaal vijf uren niet kan werken. Werkt hij minder dan tien uur per kalenderweek, dan geldt dat hij minimaal de helft van zijn uren niet moet kunnen werken;
 • De gevolgen van onwerkbaar weer niet onder het normale bedrijfsrisico vallen;
 • Hij geen loon hoeft door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer.

Je werkgever zal altijd eerst bekijken of hij binnen het bedrijf ander werk voor je heeft. Als hij dat aanbiedt, dan ben je verplicht dat te gaan doen totdat het onwerkbare weer voorbij is. Je hebt dan geen WW-uitkering nodig.

Verlof, ziek arbeidsongeschikt

In periodes van onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee voor de uitkering:

 • Erkende feestdagen
 • Bijzonder verlof
 • Rustdagen
 • Atv-uren en roostervrije dagen
 • Vakantie-, verlof- en verplichte snipperdagen
 • Al vastgestelde 'extra verlofdagen' voor oudere werknemers
 • Dagen waarop iemand in detentie zit
 • Dagen waarop iemand een opleiding of scholing volgt.

Voor een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is tellen alleen de uren waarop hij niet kan werken door onwerkbaar weer, met andere woorden: het gaat om de uren waarop die werknemer normaal gesproken zou werken. Over de andere uren moet de werkgever het loon gewoon doorbetalen. Je ontvangt dus een WW-uitkering over de uren die je normaal gesproken zou werken.

Als een werknemer al ziek is op het moment dat een WW-uitkering wegens onwerkbaar werk ingaat, moet de werkgever zijn loon gewoon doorbetalen.

Wordt een werknemer ziek nadat de WW-uitkering is ingegaan, dan wordt deze WW-uitkering doorbetaald zolang het onwerkbaar weer is. Tijdens zijn ziekte moet de werknemer zich houden aan de voorschriften van de Ziektewet.

De hoogte van de uitkering

De hoogte van de WW-uitkering wegens onwerkbaar weer bedraagt de eerste twee maanden 75 procent van het dagloon. Als je deze uitkering gedurende twee maanden onafgebroken hebt ontvangen, daalt hij daarna naar 70 procent van het dagloon. De uitkering kan nooit hoger zijn dan 75 of 70 procent van het maximum dagloon.

Aandachtspunten rond een WW-uitkering

 • Als je een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer ontvangt is je werkgever verplicht die uitkering aan te vullen tot honderd procent van het vast overeengekomen loon.
 • Alle premies vanuit de bedrijfstak moeten door de werkgever gewoon worden doorbetaald, zonder dat je daar als werknemer iets van merkt.
 • Als je als werknemer een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer ontvangt, moet je er qua inkomsten eigenlijk niets van merken.
 • De cao-artikelen over vorstverlet (over gevoelstemperatuur van -6 graden Celsius) blijven onverminderd van kracht.

Verplichtingen van de werknemer

Als je als werknemer een WW-uitkering ontvangt wegens onwerkbaar weer heb je te maken met een aantal verplichtingen:

 • Als je tijdens het verzuim nog andere inkomsten hebt of ander werk doet dat in de plaats komt van de werkzaamheden die niet kunnen worden uitgevoerd, dan moet je dit vermelden op het aanvraagformulier. Bij het bepalen van de WW-uitkering houdt het UWV hier rekening mee.
 • Als je ziek wordt tijdens je WW-uitkering wegens onwerkbaar weer, dan moet je dit doorgeven aan je werkgever.
 • Als je werkgever je tijdens je uitkering vraagt om ander werk te doen (bijvoorbeeld kantoorwerk), dan moet je dat accepteren.
 • Je bent verplicht om alle in formatie die van invloed zou kunnen zijn op je WW-uitkering aan het UWV door te geven.

Als je als werknemer niet kunt werken wegens onwerkbaar weer, dan blijf je gewoon in dienst bij je werkgever en hoef je je niet in te schrijven bij het UWV WERKbedrijf en hoef je ook niet op zoek te gaan naar ander werk.

Garantiefonds Vorstverlet

Voor het bijzondere geval dat je werkgever je loon niet doorbetaalt of kan betalen, is er het Garantiefonds Vorstverlet.

Download de CNV Weerverlet app

Hitte of kou, wat zijn de actuele temperaturen en kun je wel of niet werken? In CNV Weerverlet vind je alle informatie die voor jou van belang is. Download de app nu.