Update Jaarmodel Schagen Infra

Hierbij informeer ik jullie over de laatste stand van zaken rond het jaarmodel en medezeggenschap bij Schagen Infra.

Leden stemden tegen jaarmodel

CNV Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen en het Zwarte Korps vroegen jou afgelopen voorjaar om als vakbondslid over het jaarmodel Schagen Infra 2022/2023 te stemmen. Een grote meerderheid van de vakbondsleden stemde vervolgens tegen het jaarmodel. Vervolgens is een ledenvergadering geweest en twee gesprekken met Schagen Infra. In dat laatste gesprek gaf Schagen Infra aan dat ze in het najaar een gesprek wilden met de vakbonden om te komen tot een aangepast nieuw jaarmodel óf dat Schagen het Spaarurenmodel van de cao Bouw & Infra toe ging passen. In augustus 2022 informeerde ik jullie hierover.

Spaarurenmodel Bouw & Infra als proef

Dinsdag 18 oktober 2022 spraken we Schagen Infra. Hierbij gaf Schagen aan het Spaarurenmodel van de cao Bouw & Infra (art 2.9 Spaarurenmodel cao Bouw en Infra) als proef te willen gebruiken voor de komende winterperiode. In dit Spaarurenmodel kunnen maximaal 80 uur worden gespaard. Als blijkt dat het Spaarurenmodel uit de cao voldoende is, dan worden in de toekomst de uren ook gespaard in het Tijdspaarfonds.

Evaluatie in februari 2023

Schagen zal dit Spaarurenmodel in februari 2023 evalueren en dan een afweging maken of zij alsnog een afwijkend jaarmodel wil gaan hanteren. Als dit zo is, dan zullen zij met de vakbonden hierover in gesprek gaan.

Wat betekent dit voor jou?

Voor dit jaar gaat Schagen de maximaal 80 gespaarde uren in de voor jullie bekende stichting storten. Hier hebben de vakbonden al eerder toestemming voor gegeven. Mocht jij na de winterperiode nog uren hebben staan in de stichting, dan worden die aan jou uitgekeerd.

Invulling ondernemingsraad

Gezien het aantal werknemers bij Schagen, zijn zij wettelijk verplicht een ondernemingsraad op te richten. Tijdens ons gesprek geeft Schagen aan dat zij dit op een andere manier willen invullen. Zij willen vaker bijeenkomsten organiseren voor alle werknemers en hopen zo invulling te geven aan de medezeggenschap.

Of dit in de praktijk ook gaat werken is nu niet helder. Graag horen wij ook van jou hoe dit verloopt en of jij dan ook het beeld hebt dat de medezeggenschap beter is geregeld. Als vakbonden houden wij dit ook nauwlettend in de gaten en zullen wij de leden raadplegen of jullie ook tevreden zijn met deze invulling. Heb jij het idee dat er zaken niet goed lopen, laat het ons dan weten.

Mede namens Margreet Pasman (Bestuurder FNV, tel. 06-51 02 32 83) en Arnold Niekamp (Bestuurder HZC, tel. 06-25 40 00 21).

Willem Timmer                                             
Bestuurder CNV Vakmensen 
M 06-51 20 29 57
E  w.timmer@cvnvakmensen.nl