Al het nieuws

Uitkomst stemronde jaarmodel NTP 2019/2020

Namens alle betrokken vakorganisaties kunnen wij u melden dat uit alle ingestuurde reacties is gebleken dat onze leden wensen in te stemmen met ongewijzigde voortzetting van het jaarmodel in 2019/2020, dus voor de duur van 1 jaar.
Ondertussen is uw werkgever daarvan in kennis gesteld en wij hopen zeer binnenkort tot ondertekening van het nieuwe jaarmodel over te kunnen gaan.

Evaluatie
Wij zullen ten tijde van afloop het jaarmodel wederom evalueren met onze leden en uw werkgever. Daarbij is voor ons van belang om te weten of het model heeft voldaan aan de verwachtingen, strikt is nageleefd en wat de ‘wensen’ zijn naar de toekomst. Het jaarmodel wordt dus niet stilzwijgend verlengd.

Wij zullen uw werkgever verzoeken om, zodra het jaarmodel is getekend, een kopie van het jaarmodel aan u te doen toekomen.
Mocht u tussentijds opmerkingen hebben over (de uitvoer van) het jaarmodel vernemen wij dat graag.

Wij hopen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.


CNV Vakmensen
Willem Timmer
M 06-51202957
w.timmer@cnvvakmensen.nl