Tussentijdse evaluatie reorganisatie Van Oord

Tussentijdse evaluatie van reorganisatie Van Oord zoemt in op het reilen en zeilen van de reorganisatie tot nu toe. De bedrijfseconomische situatie van Van Oord in 2020 en volgende jaren en de inkrimping van het personeelsbestand van de vloot.
In september 2020 kwamen de gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen, FNV Waterbouw en Het Zwarte Corps met de directie van Van Oord het sociaal plan voor de reorganisatie van Van Oord Personeels BV overeen. De reorganisatie raakt zowel de kantoor-en projektmedewerkers als de medewerkers van de vloot. De reorganisatie wordt door Van Oord gefaseerd uitgevoerd.

Eerste fase : inkrimping van de walorganisatie
In september is uitvoering gegeven aan de eerste fase van het sociaal plan en zijn betrokken medewerkers van kantoor en projecten boventallig verklaard. De directie gaf aan dat de aanzeggesprekken van de boventallige medewerkers goed verlopen is. In de aanzeggesprekken was er veel aandacht voor de medewerkers zelf.
In het aanzeggesprek kregen betrokken medewerkers verschillende keuzes voorgelegd:
- traject 1: periode begeleiding naar ander werk.
- traject 2: beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg met vergoeding.
- traject 3: beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg met uitgestelde uitdienstdatum.
Indien de boventallige medewerker geen keus maakt, vraagt de werkgever bij het UWV ontslagvergunning aan. Na verkrijgen van ontslagvergunning kan de werkgever daarna de arbeidsrelatie opzeggen.
Van alle drie trajecten wordt door de boventallige medewerkers gebruik gemaakt. Als leerpunt voor de volgende keer gaf de directie het volgende aan: tussen de uitnodiging voor het aanzeggesprek en het aanzeggesprek zelf zat voor sommige medewerkers een weekend. Dit bleek in de praktijk te lang en leverde voor medewerkers onnodig veel spanning op. Een volgende keer wil Van Oord de tijd tussen uitnodiging en gesprek bekorten.

Tweede fase : aantal gedwongen ontslagen onder vlootmedewerkers fors gereduceerd
De directie gaf aan dat het een hectisch jaar was om de vlootmedewerkers aan en van boord te krijgen. Corona en besprekingen bij de bemanningswissel waren belangrijke obstakels. De directie sprak haar waardering uit voor alle medewerkers, die onder moeilijke omstandigheden hun werk blijven doen.
In januari 2021 zullen de aanzeggesprekken met de werknemers van de vloot plaatsvinden. Door natuurlijk verloop heeft inmiddels een fors aantal medewerkers de vloot verlaten. Daarnaast heeft een aantal werknemers inmiddels een andere baan gevonden, hebben er interne verplaatsingen plaatsgevonden, en vindt er op een aantal schepen geen reductie plaats. Het aantal gedwongen ontslagen zal daardoor fors gereduceerd worden.
Mocht de orderportefeuille verder aantrekken en zich positief ontwikkelen, dan zal het aantal gedwongen ontslagen verder verminderen.
Voordat de aanzeggesprekken plaats vinden zullen de vakbonden op de hoogte gesteld worden van de momenten van aanzeggingen en het aantal boventalligen.

Bedrijfseconomische situatie
Inmiddels is het derde kwartaal afgesloten. De inschatting van de directie is dat het resultaat over 2020 iets beter zal zijn, dan bij aanvang van de reorganisatie door de directie verwacht. De directie schat in dat er in 2020 een klein plusje gedraaid wordt. Naar verwachting ligt de omzet in 2021 fractioneel hoger dan in 2020. Hopelijk trekt in 2022 de markt weer aan. Er ligt een palet aan activiteiten. Echter, de omzetten vanuit het verleden worden voorlopig niet gehaald.

Vragen?

We blijven jullie op de hoogte houden. Hebben jullie vragen en/of opmerkingen schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Gijs Lokhorst, bestuurder: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl 
en
Robbim Heins, bestuurder: r.heins@cnvvakmensen.nl