Terugkoppeling 1e cao-overleg ENCI, Mebin en SAGREX

Op donderdag 23 juni jl. hebben wij met de werkgevers gesproken over je nieuwe cao. Hoewel de huidige cao pas op 31 december 2022 afloopt, hebben wij met de werkgevers afgesproken tijdig te starten met het traject.

Uitwisselen van informatie

De werkgevers begonnen met een toelichting over de ontwikkelingen bij ENCI, Mebin en SAGREX.

We hebben het dan over de dagelijkse bedrijfsvoering maar met name ook over de (internationale) ontwikkelingen op maatschappelijk en politiek gebied en wat dit betekent voor ENCI, Mebin en SAGREX. Denk hierbij onder meer aan de gevolgen van de sterk gestegen energieprijzen, toename transportkosten, een tekort aan grondstoffen, de krapte op de arbeidsmarkt en de duurzaamheidsagenda.  

Cao-voorstellen vakbonden

We hebben als vakbonden onze cao-voorstellenbrieven toegelicht en de prioriteiten van onze leden benoemd: koopkrachtbehoud, loonsverhoging, reiskostenvergoeding en ouderenregelingen, zoals het generatiepact en de zwaarwerkregeling. Voor de leden bij Mebin is het aangesloten blijven bij pensioenfonds BPF Bouw heel belangrijk. De werkgevers hebben nog niet inhoudelijk op onze voorstellen gereageerd

Cao-voorstellen werkgever

Tijdens het eerste overleg slaan betrokken partijen hun piketpaaltjes. De werkgevers zijn nog niet met een cao-voorstellenbrief gekomen, maar hadden wel een brief met onderhandelingspunten als aanpassing op actuele afspraken voor ENCI, Mebin en SAGREX (zie bijlage). Het komen tot één Heidelberg Cement NL cao (HC NL cao) is een belangrijk piketpaaltje dat jullie werkgever heeft uitgezet. Ze hebben nog niks gezegd over een structurele loonsverhoging.

Eén HC NL cao

De werkgevers willen de zomerperiode gebruiken om te komen tot een concept cao-tekst als input voor de verdere cao-onderhandelingen. Daarvoor willen de werkgevers een werkgroep vormen waar ook de vakbonden aan deelnemen. Wij hebben aangegeven dat onze achterban, de werknemers, niet staat te springen om één HC NL cao. Dat hebben jullie ook heel duidelijk aangegeven in de enquête: als er al één cao komt, dan willen jullie er niet in arbeidsvoorwaarden op achteruit gaan.
Wij zullen dan ook niet deelnemen aan deze werkgroep. Het is nu aan de werkgever om met een heel aantrekkelijk aanbod te komen.

Spaarurenmodel Mebin

Wij verschillen van mening met Mebin over de toepassing van het spaarurenmodel zoals dat is opgenomen in de cao. Daarover hebben wij met jullie ook al het nodige gecommuniceerd. FNV heeft op 28 juni 2022 een dagvaarding over het spaarurenmodel naar Mebin gestuurd. Wij kunnen als CNV Vakmensen daarbij aansluiten. De door FNV gehanteerde procedure geeft daartoe ook de mogelijkheid. Intern wordt daar bij ons nog naar gekeken. Op het moment dat wij daar meer duidelijkheid over hebben komen wij hier bij jullie op terug.        

Volgende onderhandelingsrondes

We praten verder op maandag 3 oktober en dinsdag 1 november. Wil je reageren of heb je een vraag? Laat ons dat dan weten. Ondertussen blijft gelden: betere arbeidsvoorwaarden bereik je niet alleen, maar samen. Meer leden is meer kracht. Maak daarom ook je collega lid van CNV Vakmensen en sta samen sterker voor eerlijke arbeidsvoorwaarden bij ENCI, Mebin en SAGREX

Meepraten over jouw cao

Wil je reageren of heb je een vraag? Op de cao-pagina van Mebin kun jij het hele cao-proces volgen en ook meepraten over de cao. Ga direct naar de cao-tijdlijn .

Gerard van Cuijk                                            Margreet Pasman                          Yolanda Reus
CNV Vakmensen                                            FNV Bouwen en Wonen                 FNV Industrie
Bestuurder Mebin en ENCI                            Bestuurder Mebin en Sagrx           Bestuurder ENCI
M 06 2013 4089
E   g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

 

Downloads