Stemronde spaarurenregeling Asfalt aannemersmaatschappij Van Gelder

Deze nieuwsbrief is alleen bestemd voor werknemers die in dienst zijn bij Aannemersmaatschappij Van Gelder en binnen asfalt werkzaam zijn. Als je niet binnen Asfalt werkt, hoeft je niets te doen omdat de “spaarurenregeling Asfalt” niet op jou van toepassing is.

Aannemersmaatschappij Van Gelder heeft bij ons aangegeven ook de komende periode van 1 april 2021 tot 31 maart 2022 gebruik te willen maken van een spaarurenregeling. De cao Bouw en Infra biedt bedrijven de mogelijkheid af te wijken van het jaarmodel vermeld in artikel 28 van deze cao Bouw en Infra.

Aannemersmaatschappij Van Gelder maakt al jarenlang gebruik van een eigen Spaarurenregeling Asfalt in overeenstemming met de OR. In de cao is opgenomen dat dit alleen kan in overeenstemming met de betrokken vakbonden bij de cao Bouw en Infra.
Betrokken vakbonden kunnen alleen instemmen wanneer een meerderheid van haar leden kan instemmen met een eigen spaarurenregeling Asfalt. Aannemersmaatschappij Van Gelder wil graag een rechtsgeldige Spaarurenregeling Asfalt en heeft de betrokken vakbonden gevraagd om de Spaarurenregeling Asfalt voor te leggen aan haar leden. Wanneer leden van de betrokken vakbonden kunnen instemmen zullen wij de Spaarurenregeling Asfalt ondertekenen en is deze rechtsgeldig van toepassing voor de gemelde looptijd van 1 jaar.

Graag verneem ik van jou of je kunt instemmen met de nieuwe Spaarurenregeling Asfalt voor de periode 1 april 2021 tot 31 maart 2022.

Je kunt jouw stem uitbrengen op bijgaande stemformulier. Deze kan je mailen naar ondergetekende w.timmer@cnvvakmensen.nl of uitprinten en opsturen naar

CNV Vakmensen
T.a.v. Secretariaat
Postbus 2525
3500 GM Utrecht

Insturen vóór 1 mei 2021

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik deze graag van je. Je kunt mij hiervoor mailen of bellen op onderstaande e-mail of telefoonnummer.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 202 957
E:  w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads