Onderhandelingsresultaat Jaarrondmodel bij NTP

NTP heeft de vakbonden gevraagd om het huidige jaarrondmodel weer te verlengen met 1 jaar. Het model is ongewijzigd.

Jaarurenmodel 2024 2025

Het nieuwe jaarurenmodel 2024/2025 heeft een looptijd van 1 april 2024 tot 31 maart 2025. Het model vind je in de bijlage. Breng je stem uit.

Afwijkend jaarurenmodel

Zoals bekend kan een afwijkend jaarmodel (artikel 28, lid 13) alleen worden overeengekomen als bij de cao Bouw en Infra de betrokken vakorganisaties instemmen. Wij kunnen pas instemmen als onze achterban, dus jullie, de leden van CNV Vakmensen, ons met meerderheid van stemmen daartoe mandaat verlenen.

Stemmogelijkheid separaat over het jaarurenmodel

Alle leden van CNV Vakmensen kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat. Daarom het dringende verzoek om uiterlijk 29 maart 12:00 uur jouw stem hierover uit te brengen. Je kan digitaal stemmen. Jouw stem wordt uiteraard anoniem verwerkt.
Let op: leden ontvangen hierna een apart bericht om te stemmen. Heb je meer informatie nodig, dan kan je contact opnemen met Jacqueline Kraan, bestuurder CNV Vakmensen. Heb je geen e-mail, bel dan naar onderstaand telefoonnummer.
Het uitbrengen van je stem is belangrijk om als CNV Vakmensen inzichtelijk te krijgen hoeveel draagvlak er voor voortzetting van het jaarrondmodel NTP is.

Jacqueline Kraan, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5160 2048 / j.kraan@cnvvakmensen.nl

Downloads