Onderhandelingsresultaat CAO BIKUDAK

Na een lang cao-traject hebben vakbonden FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Bikudak. Hieronder gaan we nader in op de belangrijkste punten uit dit resultaat.

In het resultaat zijn onderdelen te vinden over het gedeeltelijk eerder stoppen met werken (met behoud van loon en pensioenopbouw). Het probleem van zware beroepen en langer doorwerken is een probleem wat de sector aangaat. Verder hebben we een loonsverhoging afgesproken en zijn er resultaten geboekt op arbeidsomstandigheden. Uiteraard kunnen de leden nog stemmen over dit resultaat, daarom vind je bij deze nieuwsbrief een stemformulier en de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat. Er kan tot 19 juni gestemd worden.

Looptijd
1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Loon
Loonsverhoging (volgens in de cao opgenomen gebruikelijke systematiek)

 • per 1 juli 2019: 3%
 • per 1 juli 2020: 3%

Dit geldt ook voor de toeslagen en vergoedingen.

Vierdaagse werkweek voor oudere werknemers
De vierdaagse werkweek voor oudere werknemers, als bedoeld in artikel 8D van de CAO BIKUDAK, wordt als volgt aangepast.Er komen extra seniorendagen voor de werknemers die 45 jaar in de sector hebben gewerkt. De extra seniorendagen worden ingezet om het voor deze werknemers mogelijk te maken om gedurende het jaar de ene week een 3-daagse en de week daarop een 4-daagse werkweek mogelijk te maken. De werknemer hoeft daarvoor geen dagen te kopen. Dit heeft geen invloed op de pensioenopbouw.

 • De werknemers heeft recht op een vierdaagse werkweek ( 5 jaar voorafgaande aan zijn aow-leeftijd) wanneer hij minimaal 5 jaar in de branche heeft gewerkt. Dit hoeft dus niet meer bij dezelfde werkgever te zijn.
  • Let op, wanneer je korter dan 6 maanden niet in de sector hebt gewerkt, dan blijft deze tijd toch meetellen.
  • Let op, Wanneer er gebruikt wordt gemaakt de wintertijdverkorting( dit zijn max 5 atv-dagen) dan heb je alsnog recht op de vierdaagse werkweek en komen de dagen die je daarvoor nodig hebt voor rekening van de werkgever
  • Let op, er zijn dus geen koopdagen meer.
  • Let op, jouw pensioenopbouw loopt ook over deze dagen gewoon door

Arbeidsomstandigheden en veiligheid
Onderstaande beschermingsmiddelen moeten verplicht door de werkgever ter beschikking worden gesteld. De kosten daarvan zijn ook voor de werkgever. zonnebril met UV-bescherming;

 • (zonne)pet met nekflap ter bescherming tegen UV-straling;
 • UV-beschermende werkkleding;
 • zonnebrand

Vakbondscontributie
De werknemer heeft recht op fiscaalvriendelijke verrekening van de vakbondscontributie. Dit is niet meer afhankelijk van de werkkostenregeling.

Verder zijn er ook een tweetal protocol afspraken gemaakt, namelijk:

Communicatie in geval van nood
Er wordt een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden tot adequate communicatie op het dak in geval van nood. (Dit is onder andere van belang voor servicemedewerkers die alleen op het dak werken.)

UTA-werknemers
Partijen spreken de intentie uit om gedurende de looptijd van deze CAO in overleg te treden om tot nadere afspraken voor UTA-medewerkers te komen. 

Het uiteindelijke woord is aan jullie. Stemmen over het onderhandelingsresultaat kan alleen schriftelijk tot en met 19 juni 2019. In de bijlage vind je een stemformulier. E-mail jouw stem naar h.chikhi@cnvvakmensen.nl


Hanane Chikhi
Bestuurder CNV Vakmensen
E:h.chikhi@cnvvakmensen.nl
T:06 20 74 88 51

 

Downloads