Al het nieuws

Onderhandelingsresultaat Bouw&Infra: leden akkoord

Jullie hebben de afgelopen periode kunnen stemmen over het onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra. 81% van de leden hebben ingestemd en 19% kan zich er niet in vinden. We hebben dus een ruime meerderheid die instemt met het cao resultaat.

Alle betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties zijn nu akkoord gegaan met de nieuwe afspraken . De komende periode gaan we de afspraken verder uitwerken. Wij houden jullie op de hoogte.

Na de zomer starten we alweer met de voorbereidingen voor het volgende cao traject richting 2021. Daarbij betrekken we ook alle aandachts- en kritiekpunten die we de achterliggende periode van jullie hebben ontvangen. Ik ben zeer blij met jullie actieve betrokkenheid en inbreng gedurende de achterliggende periode. Nadrukkelijk vraag ik jullie actief mee te blijven denken en praten over de aanpak en inzet voor de komende periode.

JEACHTERBAN
Op Je Achterban kun je alle afspraken nog eens teruglezen. Ook kun je daar weer reageren en na de zomer starten we daar alweer met een nieuwe schone cao-tijdlijn waar we jouw input weer voor gaan vragen.

>> LEES ALLES NOG EENS NA EN REAGEER<<

Vind je het reageren en het geven van jouw mening op Je achterban niet genoeg?  Wil je nog meer inspraak? Meld je dan aan voor een plek in de kadergroep. Kijk hier wat dat precies inhoud, of neem contact op met Gijs Lokhorst.