Onderhandelingen cao Waterbouw vertraagd!

Op donderdag 6 februari zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao Waterbouw gestart. CNV Vakmensen heeft haar inzet voor de onderhandelingen toegelicht. Werkgevers zien in reactie op onze inzet voor het vervolg van de onderhandelingen echter geen enkele basis om tot cao afspraken te komen.

Werkgevers geven aan dat dit alles te maken heeft met de problemen op het dossier PAS (aanpak Stikstof) en PFAS, waardoor de mogelijkheden voor de sector beperkt zijn en de verschillen te groot met de wensen van CNV Vakmensen. Volgens werkgevers ontbreekt een reële basis voor onderhandelingen. Een onderzoek door het EIB moet nu op korte termijn het juiste inzicht geven over de gevolgen van de Stikstof en PFAS crisis voor de sector. 

De cao commissie Waterbouw van CNV Vakmensen heeft vorige week, op basis van geleverde input en besprekingen de inzet bepaald. De bond gaat voor een éénjarige cao met een looneis van 4%. Ook moet er 1% vrijgemaakt worden voor de uitwerking van het pensioenakkoord en duurzame inzetbaarheid.

CNV Vakmensen wil dat drie jaar eerder stoppen met werken mogelijk wordt gemaakt zoals opgenomen in het pensioenakkoord. Daarnaast wil de bond een regeling ontwerpen waardoor verlofsparen mogelijk gaat worden. Streven is om maximaal de tegenwaarde van 500 verlofdagen te kunnen sparen.

Kort en goed: CNV Vakmensen wil goede afspraken over het inkomen, duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling en de mogelijkheid om drie jaar eerder te stoppen met werken.

Lees hier de complete voorstellen

Je kunt onder de voorstellen (op Je Achterban) reageren. Vertel ons wat je van de voorstellen vindt en van de reactie van de werkgever! Je Achterban, de online community voor alle medewerkers Waterbouw kun je 24/7 terecht met al je vragen, opmerkingen, ideeën of kun je een discussie starten. Gratis en voor iedereen toegankelijk.  Reageer en neem in ieder geval een kijkje. het hele cao-traject kun je daar op de voet volgen!
Krijg je dit per post en wil je ook de info die onder de digitale linken staat, ga dan naar www.jeachterban.nl/waterbouw

Hoe nu verder?
De onderhandelingen worden voortgezet zodra het EIB ‘een foto’ van de huidige gesteldheid van de sector heeft gemaakt. Dit inzicht is nodig om de juiste keuzes en afwegingen te maken. Overigens heeft CNV Vakmensen in december 2019 al om dit onderzoek gevraagd.

Op donderdag 12 maart 2020 gaan de onderhandelingen over een nieuwe cao Waterbouw verder. Voorwaarde is wel dat het EIB onderzoek beschikbaar is, anders worden de onderhandelingen uitgesteld.

Maak je collega lid!
Maak je ongeorganiseerde collega lid van CNV Vakmensen en daarmee van CNV Waterbouw. Samen heb je veel meer te vertellen.

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Waterbouw
E-mail: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl