Onderhandelingen Cao Bruil Beton en Mix

Op maandag 30 november heeft de derde onderhandelingsronde plaats gevonden. De verslechteringen in de voorstellen van de werkgever zijn van tafel gehaald door de werkgever. Toch zijn we er nog niet uitgekomen. Het grote punt dat nu speelt gaat om het loonbod voor 1 jaar.

De werkgeversdelegatie geeft een beeld dat in een korte zin valt samen te vatten. Het gaat goed met beton en mix, maar in de mortel is er een teruggang, maar die is te overzien, echter de toekomstverwachtingen zijn onzeker.

De werkgeversdelegatie geeft aan dat ze ook een éénjarige cao wensen, vanwege de ongewisse toekomst en gezien de sombere voorspellingen. Concreet hebben ze het volgende bod op tafel gelegd. Voor een cao van één jaar, een verhoging van  1,5% per 1 januari 2021.

Beide delegaties hebben vastgesteld dat partijen ver uit elkaar liggen, wij hebben aangegeven dat een loonbod op inflatie niveau, voor de inzet die de werknemers hebben gepleegd en dagelijks doen in deze sector, geen recht doet aan de waardering die de werknemers verdienen.

Op 9 december hebben wij een 4de onderhandelingsronde gepland, wij hopen dat de werkgever dan een insteek kiest die recht doet aan de omstandigheden in deze sector.

Heb je vragen of opmerkingen, ik hoor ze graag.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 57
E w.timmer@cnvvakmensen.nl