Nieuwe cao Waterbouw mijlenver weg!

Op dinsdag 12 maart 2024 heeft de tweede onderhandelingsronde plaatsgevonden over een nieuwe cao Waterbouw. Deze onderhandelingen staan vrijwel uitsluitend in het teken van beloning en het behoud van de koopkracht.

Tijdens deze onderhandelingsronde is duidelijk geworden dat er een gigantische kloof bestaat tussen bonden en werkgevers.  “Het gat is zo groot dat het niet zoveel zin heeft vandaag te onderhandelen” aldus de voorzitter van de werkgeversdelegatie. Nadat ons is medegedeeld dat het mandaat van werkgevers een niveau van 4% betreft hebben wij deze conclusie onderschreven. CNV Vakmensen gaat de cao Commissie Waterbouw raadplegen om de situatie te bespreken.

De voorstellen

Als het gaat om het inkomen van werknemers heeft CNV Vakmensen de volgende voorstellen ingebracht. De volledige tekst van de voorstellenbrief staat ook op de cao-tijdlijn bij de voorstellenfase.

Looneis
CNV Vakmensen stelt voor de lonen structureel te verhogen met € 100,- per maand en vervolgens met 6%. Door een combinatie te maken van een vast bedrag en een percentage ontvangen werknemers in de lagere loonschalen naar verhouding een hogere loonsverhoging. Op deze wijze krijg je solidariteit tussen werknemers met een hoger inkomen en werknemers met een lager inkomen.

Eindejaarsuitkering
CNV Vakmensen stelt voor de structurele eindejaarsuitkering met 1% te verhogen.

RVU-regeling
CNV Vakmensen stelt voor de huidige regeling met vijf jaar te verlengen tot 1 januari 2031 onder de voorwaarde dat de huidige wetgeving gehandhaafd blijft. We hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde nogmaals gewezen op het belang van voortzetting van de RVU-regeling / wetgeving.

Volgende cao-onderhandelingen

Op woensdag 27 maart aanstaande staat de volgende onderhandelingsronde gepland. Afhankelijk van de uitkomsten van de interne afstemming zullen de besprekingen dan worden voortgezet.

Meepraten en reageren

Heb je vragen of suggesties? Wil je reageren? Raadpleeg jouw Waterbouw cao-tijdlijn

Maak je collega lid

Het is nu belangrijker dan ooit, samen kunnen we de cao Waterbouw beter maken. Maak je collega lid. Jij krijgt voor elk lid een keuze cadeaubon t.w.v. € 20,- en je collega betaalt voor de eerste 6 maanden in totaal een actietarief van € 24,- . Ga naar de actie-pagina

Jelmer Hoogland
Gijs Lokhorst
Onderhandelaars

E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 06-51202970