Nieuwe cao Waterbouw is een feit

De nieuwe cao Waterbouw is een feit. Leden hebben in meerderheid gestemd voor het bereikte onderhandelingsresultaat. Er lag ook een positief advies van de cao-commissie Waterbouw. Een ultieme poging heeft er nog wel toe geleid dat de lonen per 1 april 2022 niet met 3,5 maar met 3,75% structureel worden verhoogd. Ook ontvangen werknemers op 1 oktober 2022 een eenmalige uitkering van € 150,- De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023. Ook is er een onderhandelingsresultaat gesloten voor een nieuwe cao betreffende de Bedrijfstak Eigen Regelingen (BTER)RVU Waterbouw.

Cao Arbeidsvoorwaarden

Leden hebben ingestemd met het eerder bereikte onderhandelingsresultaat. Onder deze link kun je de tekst nog eens terug vinden. De lonen worden structureel met 3,75% verhoogd. Ook worden de vergoedingen en toeslagen met 3,75% verhoogd. Op 1 oktober ontvangen de werknemers een éénmalige uitkering van € 150,-

Cao BTER RVU-Waterbouw

Medewerkers van 64 jaar en ouder, die drie jaar voor hun pensioen staan, kunnen op basis van deze nieuwe cao eerder stoppen met werken. Het is een tijdelijke regeling waarbij het de ambitie van CNV Vakmensen is om structureel over een dergelijke regeling te beschikken. Daarbij zijn we afhankelijk van politieke ontwikkelingen en de uiteindelijke uitwerking van het Pensioenakkoord.

CNV Vakmensen ziet deze regeling als een eerste maatregel in nog verder te ontwikkelen regelingen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. Het moet uiteindelijk er voor zorgen dat het voor iedereen in de sector mogelijk wordt om gezond werkend hun pensioen te halen. 

Vraag altijd advies

Wanneer je gebruik wenst te maken van deze regeling is het belangrijk na te gaan of je recht hebt op de regeling. Indien dat het geval is adviseren we je gebruik te maken van de mogelijkheid van een ‘advies op maat ’ zodat je exact weet wat de financiële gevolgen voor je zijn. Anders gezegd, wat zijn de gevolgen voor je inkomen? Het is uiteindelijk aan jou om te bepalen of je gebruik wilt maken van de regeling. Hij heeft een vrijwillig karakter.

Meer informatie is te vinden op: waterbouw.nl | Werknemers Uiteraard kun je ook contact opnemen met CNV Vakmensen.

Cao-tijdlijn online

Met het afsluiten van de cao sluiten we nu ook de cao-tijdlijn. De rest van de cao-pagina wordt bijgewerkt zodat alle documenten te vinden zijn. En je kunt je er terrecht met je vragen en opmerkingen.

Werf een lid

Jij weet hoe het is om lid te zijn. Dat jij dan rechtstreeks inspraak hebt op je cao bijvoorbeeld. Maar niet al jouw collega's weten dat en kennen ook de andere voordelen (nog) niet. Als jij nu collega's lid maakt dan heb jij dara nu ookvoordeel aan. Je krijgt voor ieder lid een waardebon t.w.v. €12,50 en nog een super leuk cadeautje! Wil je meer weten of direct collega(s) inschrijven? Ga naar Member Get Member - Bestaande leden - cnv-ledenwerven.nl

Met vriendelijke groet,

Gijs Lokhorst
Cao-onderhandelaar
g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
06 51202970