Mebin: vul de enquête cao-voorstellen 2023 in

De huidige cao van Mebin loopt tot 1 januari 2023. Met je werkgever hebben wij afgesproken tijdig te starten met het cao-traject. De eerste afspraak staat gepland op donderdag 23 juni 2022. Voorafgaand aan het overleg willen wij met jou inhoud geven aan onze cao-voorstellenbrief. Graag nodigen wij je dan ook uit om de enquête in te vullen.

Enquête cao 2023

Voor ons is uiterst belangrijk te horen wat jij belangrijk vindt dat wij meenemen in de cao-onderhandelingen. Dat kun je doen door de enquête in te vullen. Het kost niet veel tijd. De enquête kan zowel door leden als niet-leden werkzaam bij Mebin ingevuld worden. Let op! Je kunt de enquête tot en met 8 juni 2022 invullen.

Klik hier om meteen naar de digitale enquête te gaan.
Ontvang je de nieuwsbrief per post, dan kun je terecht op de cao-pagina: www.cnvvakmensen.nl/bouw/bouwnijverheid/cao-mebin/ 

Jouw input leidt tot de cao-voorstellenbrief

Het gaat om jouw arbeidsvoorwaarden. Door het invullen van de enquête heb jij een belangrijke stem in de inzet en prioriteitsstelling van onze cao-voorstellenbrief. CNV Vakmensen vindt het belangrijk ook de mening van je collega te horen die geen lid is. Vandaar dat zowel leden als niet-leden worden uitgenodigd om de enquête in te vullen. Het verschil is dat de leden de voorstellenbrief definitief vaststellen. Vul de enquête dus in. Alvast dank hiervoor!

Cao-pagina

Op de cao-pagina is het hele cao-traject te volgen en kun je meepraten, reageren (ook op anderen) en je vraag stellen.

Mede namens cao-delegatielid Ramon van Buuren,

Gerard van Cuijk, bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 13 40 89        E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl