Mebin en Enci: het geduld raakt op

Zoals jullie weten hebben de leden in juni het cao-aanbod van de werkgevers unaniem afgewezen. Daarop hebben wij op 3 juli 2019 een brief aan de werkgevers verstuurd waarvan je een kopie hebt ontvangen.

Hierin hebben we aangegeven dat we serieuze stappen in onze richting verwachten. Anders rest ons niet anders dan een actietraject in te gaan. Op woensdagavond 11 september hebben we wederom met de werkgevers om tafel gezeten om de reactie op onze brief aan te horen. We hebben geconstateerd dat er nog steeds niet serieus in onze richting bewogen wordt. De grote wens van de werkgevers is hier om uiteindelijk tot één HCNL-cao te komen. Dat dit geen makkelijk proces is, stond bij voorbaat vast. Het kan echter niet zo zijn dat gedurende dit proces de problemen die hierdoor ontstaan op het bordje van de werknemers terecht komen. We hebben immers verschillende werkprocessen bij Mebin, ENCI en Sagrex, en die vragen om maatwerk. Ook straks binnen een HCNL cao als we zover zouden komen.

Zoals al eerder aangegeven, is harmoniseren vooral ook investeren en we verwachten dat het aanbod van de werkgevers recht doet aan alle medewerkers van HCNL. En dat dit betekent, dat maatregelen die voor één groep een plus betekenen niet een min voor de andere groep moeten opleveren.

Wat is er concreet afgelopen woensdagavond besproken?
- Er is iets meer ruimte gekomen t.b.v. loonsverhoging, maar e.e.a. komt zeker nog niet in de buurt van de 5% die wij gevraagd hebben.
- Er is nog geen concrete afspraak gemaakt over de invoering van een generatiepact (de 80-90-100 regeling). Dit blijft hangen in een toezegging tot een studie.
- En een wens van de ENCI collega’s om iets te doen aan de rekenstaffel van hun pensioenregeling, zou ten koste gaan van de loonruimte van de Mebin en Sagrex populatie. Dat is voor ons uiteraard volkomen onbespreekbaar, dan moet er ook iets extra’s in de pot zitten voor de Mebin en Sagrex medewerkers.
Kortom: het stapje dat gisteren in onze richting is gezet qua loonruimte, haalt bij lange na nog niet de STAP in onze richting die we van hen verwacht hadden. En zeker niet nu we weten dat de resultaten van Heidelberg Cement Nederland alle verwachtingen overtreffen.

Hoe nu verder? 
Woensdagavond hebben wij de werkgevers aangegeven dat we hen de mogelijkheid bieden om nog één keer met een concreet bod te komen. We hebben hen hiervoor tot einde volgende week de tijd gegeven (vrijdag 20 september).
Het mag duidelijk zijn dat de tijd zo langzamerhand wel opraakt en dat actiebereidheid sterk aan het groeien is, zowel bij Mebin als bij ENCI. En uiteraard gaan we ook uit van steun vanuit de Sagrex groep.
Komt de werkgever niet over de brug dan gaan wij een ledenvergadering beleggen en jullie raadplegen over het starten en invullen van een actietraject. Eind volgende week zal ik jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de reactie van de werkgever. Let op: we hebben jullie steun aan de onderhandelingstafel hard nodig.
Dus we rekenen op jullie! Heb je op- of aanmerkingen hoor ik deze graag van u via de mail.

Mede namens onderhandelingsdelegatie,
Paul Luijten, Enci en Ramon van Buuren, Mebin
en
Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 202 957
E w.timmer@cnvvakmensen.nl