Leden stemmen in met onderhandelingsresultaat Mebin

Een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met het cao-onderhandelingsresultaat bij de Mebin. We hebben laten zien dat we samen sterk staan. Onze leden waren bereid om in actie te komen en daardoor sluit Mebin nu vrijwillig aan bij bpfBOUW. Zonder actie was er nu geen goede pensioenregeling.

Dit zijn de afspraken:

 • Looptijd van 01-01-2023 t/m 31-12-2023;
 • Structurele loonsverhoging van 7% per 01-01-2023;
 • Eenmalige uitkering van € 250,- bruto per fte;
 • Generatiepactregeling (3 jaar voor AOW-leeftijd en minimaal 25 jaar in dienst);
 • Verbeterde woon-werkverkeervergoeding (21 ct/km met een max van 50 km enkele reis);
 • Vrijwillige aansluiting bij bpfBOUW voor werknemers Mebin die vallen onder bijlage 1 van de cao.

Aangesloten blijven bij bpfBOUW was voor onze leden wel een heel belangrijke eis. We hebben dan ook het volgende met Mebin kunnen afspreken:

 • Vrijwillige aansluiting bij bpfBOUW voor een periode van 5 jaar, ingaande op 1 januari 2023;
 • Premieverlagingen komen niet alleen ten gunste van werkgever, maar ook van werknemer op basis van de huidige verdeling 70,6% werkgever en 29,4% werknemer;
 • Bij een premiestijging tot 26% blijft de huidige premieverdeling tussen werkgever en werknemer ongewijzigd (dus 70,6% werkgever en 29,4% werknemer);
 • Bij premiestijging tussen 26% en 27% wordt dit gedeelte 50%/50% verdeeld tussen werknemer en werkgever;
 • Bij een premiestijging boven 27% komt deze voor 100% voor rekening werknemer.

Daarnaast komt er een minimale variant voor één cao HM NL. Deze bestaat uit een algemeen deel met de nieuwe afspraken die hieronder zijn opgenomen. 

De minimale variant bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een deel dat voor het geheel geldt (zie hierboven);
 • Een deel met de andere artikelen uit de ENCI cao dat als bijlage geldt voor ENCI;
 • Een deel met de andere artikelen uit de Mebin cao dat als bijlage geldt voor Mebin;
 • Een deel met de andere artikelen uit de Sagrex cao dat als bijlage geldt voor Sagrex.

Komend jaar één HM NL cao

Voor 2023 ligt er een mooie opdracht aan de onderhandelingsdelegatie: de uitdaging om in gesprek te gaan over een verdere integratie van de drie cao's (Sagrex, Mebin en ENCI).

Meepraten over jouw cao

Wil je reageren of heb je een vraag? Houd de cao-pagina op onze website CNVVakmensen.nl in de gaten. Hier kun jij het hele cao-proces volgen en ook meepraten over de cao: cao Mebin | CNV Vakmensen.

Heb je verder nog vragen, neem dan contact met ons op.

Gerard van Cuijk                                                  Margreet Pasman
Bestuurder CNV Vakmensen                               Bestuurder FNV Bouwen en Wonen
M 06-20 13 40 89
E  g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error