Leden Mebin zijn bereid actie te voeren voor een goede cao

Met jullie directie konden we niet tot een overeenstemming komen voor een goede cao. Via een driekwartstemming hebben jullie ons laten weten tot collectieve acties bereid te zijn.

Uitslag

Een driekwartstemming houdt in dat meer dan 75% van de leden die hebben gestemd voor acties moeten zijn. Het resultaat van deze stemming is dat veel leden hun stem hebben uitgebracht en dat de actiebereidheid onder jullie groot is.
Voor ons is dat een belangrijke graadmeter dat jullie je steun uitspreken om in actie te willen komen, wanneer jullie directie niet in gaat op de eisen van het ultimatum. We gaan voor een goede cao met respect van jullie werkgever voor jullie inzet.

Vervolg

Wij hebben een brief met het ultimatum met daarin onze eisen verstuurd naar de directie van Mebin. Onze eisen zijn onder meer:

  • Looptijd cao van één jaar: 1 januari tot en met 31 december 2023;
  • Een structurele loonsverhoging van 8,5%, ingaande op 1 januari 2023;
  • € 14,- als laagste cao-uurloon;
  • Werknemers van Mebin moeten bij bpfBouw pensioen op kunnen blijven bouwen;
  • Invoeren generatiepact (80, 90, 100-regeling);
  • Een reiskostenregeling woon-werkverkeer waarbij alle gereden kilometers vergoed worden tegen het maximaal fiscaal toegestane netto bedrag.   

Als jullie werkgever vóór vrijdag 25 november 2022 17.00 uur niet schriftelijk akkoord gaat met de geformuleerde eisen, kunnen we overgaan tot het uitroepen en organiseren van collectieve acties. 

Aansluiting bpfBouw

Naast andere onderwerpen hebben jullie ons nadrukkelijk aangegeven niet weg te willen met jullie pensioen bij bpfBouw. Dat blijft dus voor ons ook een belangrijk punt. Overigens kan werkgever jullie ook niet zo maar overhevelen naar een IDC-regeling. Dat is een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst. Wij willen jullie er dan ook op wijzen om niets te ondertekenen mocht je een voorstel van je werkgever hierover ontvangen. Neem in dat geval contact met ons op.

Hoe verder

Als er acties komen, dan moeten jullie er rekening mee houden dat in het uiterste geval het werk voor één of meerdere dagen neergelegd zal kunnen worden. Tot vrijdag 25 november 2022 18.00 uur is het afwachten of jullie werkgever reageert op ons ultimatum. De tussenliggende periode gebruiken we om het actietraject voor te bereiden.

Als er meer bekend is informeren we jullie over het verdere vervolg.

Samen sterk

Ondertussen blijft gelden: betere arbeidsvoorwaarden bereik je niet alleen, maar samen.
Met meer leden is meer kracht. Maak daarom ook je collega lid van CNV Vakmensen via onderstaande aanmeldingsbon of via deze LINK. Samen sterker voor eerlijke arbeidsvoorwaarden bij Mebin.

Meepraten over jouw cao

Wil je reageren of heb je een vraag? Houd de cao-pagina op onze website CNVVakmensen.nl in de gaten. Hier kun jij het hele cao-proces volgen en ook meepraten over de cao: cao Mebin | CNV Vakmensen.

Mede namens cao-delegatielid Ramon van Buuren,

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 13 40 89
E  g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Heb jij een vraag of opmerking voor de onderhandelaar?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error