Leden Mebin en ENCI zijn bereid actie te voeren voor een overbruggings-cao

Omdat we met jullie directie niet tot een overeenstemming konden komen voor een overbruggings-cao Mebin en een overbruggings-cao ENCI hebben jullie ons via een driekwartstemming laten weten tot collectieve acties bereid te zijn.

Uitslag 
Een driekwartstemming houdt in dat meer dan 75% van de leden die hebben gestemd voor acties moeten zijn. Het resultaat van deze stemming is dat veel leden hun stem hebben uitgebracht en dat de actiebereidheid onder jullie overweldigend groot is.

Voor ons is dat een belangrijke graadmeter dat jullie je steun uitspreken om in actie te willen komen,  wanneer jullie directie niet in gaat op de eisen van het ultimatum.

Vervolg 
Wij hebben een brief met het ultimatum verstuurd naar zowel de directie van Mebin als ENCI. De eisen waarmee Mebin en ENCI akkoord dienen te gaan zijn de volgende:

  1. Een verlenging van de cao van Mebin en de cao ENCI met een looptijd van 18 maanden, te weten van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022.
  2. Een structurele verhoging van de salarisschalen en feitelijke lonen van 5% per 1 januari 2021 en een structurele verhoging van de salarisschalen en feitelijke lonen van 2,5% per 1 januari 2022.
  3. Een zwaarwerkregeling waardoor werknemers 3 jaar eerder dan de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen met werken. Mebin en ENCI mogen (maximaal) 3 jaar een bedrag van € 21.204 bruto (niveau 2021) verstrekken aan de werknemer. De bijdrage van een werknemer is dat hij zijn pensioen naar voren haalt en daarvoor levenslang een lager ouderdomspensioen ontvangt. De 2% premievrijval vanuit de 55min regeling willen we hiervoor inzetten.

Als jullie werkgever vóór vrijdag 25 juni 2021 18.00 uur niet schriftelijk akkoord gaat met de hiervoor geformuleerde eisen kunnen we overgaan tot het uitroepen en organiseren van collectieve acties.

Hoe verder 
In onze vorige nieuwsbrief hebben we laten weten dat als er acties komen jullie er rekening mee moeten houden dat in het uiterste geval het werk voor één of meerdere dagen neergelegd zal kunnen worden. Tot vrijdag 25 juni 2021 18.00 uur is het afwachten of jullie werkgever reageert op ons ultimatum. De tussenliggende periode gebruiken we om mogelijke acties voor te bereiden.

Als er meer bekend is informeren we jullie over het verdere vervolg.

Mochten jullie vragen hebben stuur dan een e-mail naar g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Gerard van Cuijk
Bestuurder
M  06 20 13 40 89
 g.vancuijk@cnvvakmensen.nl