Leden BAM stemmen in met sociaal plan

Overgrote meerderheid CNV-leden stemt in met sociaal plan Koninklijke BAM Groep NV. Deze week starten de aanzeggesprekken. Vanwege het kerstreces krijgen betrokkenen 2 weken extra bedenktijd. Laat je bij het maken van een keus adviseren door jouw bond.

Drie weken geleden bereikten de directie van BAM en de gezamenlijke vakbonden CNV Vakmensen, FNV Bouw en Vakvereniging Het Zwarte Corps een onderhandelingsresultaat.
Vanaf 10 december is dit onderhandelingsresultaat ter stemming aan de leden voorgelegd. Op 20 december verstreek de termijn om te stemmen. Een overgrote meerderheid van de CNV-leden (bijna 90% van de leden die hun stem hebben uitgebracht) heeft vóór het sociaal plan gestemd.
Ook bij de andere vakbonden heeft een meerderheid van de leden ingestemd met het sociaal plan.
Vandaag hebben we de uitslag aan directie en de medezeggenschap bekend gemaakt.
De medezeggenschap heeft vandaag haar advies aan de directie uitgebracht.

Hoe nu verder?
Nu de vakbondsleden akkoord zijn gegaan en de Centrale Ondernemingsraad aan de directie het advies heeft gegeven, zullen er voor velen deze week de aanzeggesprekken plaatsvinden.
De werkgever zal de werknemer van wie de functie vervalt mondeling informeren (dat is het aanzeggesprek). Tijdens dit gesprek zal de werkgever het sociaal plan overhandigen en kort toelichten. Tevens ontvangt de werknemer een informatiepakket. Door middel van een brief wordt de boventalligheid aan de werknemer bevestigd.

De boventallige medewerker krijgt tijdens het aanzeggesprek een keus voorgelegd. De boventallige medewerker kan kiezen voor de snel vertrekregeling, dan wel het werk naar werk traject.
Als de werknemer geen keus maakt, zal de werkgever de beëindiging ter toetsing aan het UWV dienen voor te leggen.

Snel vertrekregeling
Je tekent een beëindigingsovereenkomst, waarna je aan het einde van je opzegtermijn vertrekt. Met ondertekening van deze overeenkomst is het eventuele recht op WW veiliggesteld. Wie voor deze variant kiest krijgt de transitievergoeding mee en daar bovenop een tekengeld van € 2.000,- bruto.

Het werk naar werk traject
De medewerker die voor dit traject kiest, krijgt na een informatiebijeenkomst een persoonlijk intakegesprek met het Mobiliteitscentrum. Vanaf dat moment start een traject waarbij medewerker geholpen c.q. begeleid wordt in de zoektocht naar ander werk. De medewerker die in dit traject terecht komt, heeft recht op een beëindigingsvergoeding bestaande uit de transitievergoeding x 1,5 met daarnaast nog 0.15 van een maandsalaris per gewerkt dienstjaar geldend vanaf 11 dienstjaren.

UWV
Uiteraard staat ook de gang naar het UWV open op het moment dat medewerker twijfelt aan de juistheid van de afspiegeling. In dat geval zal de medewerker indien hij in het gelijk wordt gesteld zijn baan behouden.  

Twee weken extra bedenktermijn
De medewerkers die vóór het kerstreces zijn aangezegd, krijgen twee weken extra bedenktermijn. Dit om te voorkomen, dat het kerstreces geheel in duigen valt en mensen tijdens de kerstperiode gedwongen worden om een keus te maken. Medewerkers die vóór het kerstreces zijn aangezegd behoeven (vanwege de extra bedenktijd) pas vóór 22 januari 2021 een keus maken.
De extra bedenktijd maakt het mogelijk om voor het raadplegen van jouw bond de tijd te nemen. Vanwege een krappere bezetting zal de vakbond in de kerstperiode moeilijker bereikbaar zijn.dan anders. In het nieuwe jaar staan onze individuele belangenbehartigers voor je klaar om je bij het bepalen van je keus te ondersteunen. Teken niet zomaar een beëindigings-of vaststellingsovereenkomst. Maak gebruik van je lidmaatschap van de bond en laat je deskundig ondersteunen.

Individuele ondersteuning
Zodra je alle documenten over jouw ontslag van je werkgever hebt ontvangen, kan CNV Vakmensen voor jou aan de slag. Je kunt contact opnemen met CNV Info en alles opsturen, maar digitaal kan het nog sneller en makkelijker op www.cnvvakmensen.nl/ontslagvoorstel

Om je goed te helpen en te controleren of alles klopt hebben we veel informatie nodig zoals je ontslagbrief, de vaststellingsovereenkomst, loonstroken, arbeidsovereenkomst, eventuele berekeningen. Alles wat we nodig hebben staat ook op www.cnvvakmensen.nl/ontslagvoorstel en mocht je iets alleen op papier hebben maak dan een foto, zodat je het document alsnog kan uploaden. Bij een foto is het belangrijk, dat alles er goed en duidelijk leesbaar op staat. Mocht de toegezonden foto toch nog onduidelijk zijn, dan zijn onze individuele dienstverleners later genoodzaakt om alsnog de papieren documenten op te vragen.

Zodra we jouw gegevens en de documenten hebben ontvangen, gaan juridische medewerkers alles controleren en nemen spoedig contact met je op.

Vragen of nadere informatie gewenst?
Indien je boventallig bent en uitgenodigd bent voor het aanzeggesprek ontvang je via jouw werkgever een exemplaar van het sociaal plan.
Indien je na het lezen nog vragen heeft ter verduidelijking of meer informatie wenst dan kun je dit kenbaar maken op r.heins@cnvvakmensen.nl.

Via ons online platform www.jeachterban.nl/bouw/bam kun je de stand van zaken reorganisatie Reset volgen. Je vindt daar informatie over het sociaal plan, maar ook blogs en meningen van je collega's. Uiteraard kun je op het platform ook vragen stellen. We nodigen jou ook uit om daar te laten horen wat jij er van vindt! Belangrijk, want we doen dit namens jou en je collega's.

Verdere achtergrondinformatie vind je ook op onze website:
www.cnvvakmensen.nl/caos/bouw/cao-bouw-en-infra

Robbim Heins
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E: r.heins@cnvvakmensen.nl