Jaarmodel Van Gelder KLM

Verlenging jaarmodel

Onlangs hebben jullie je stem kunnen uitbrengen over het jaarmodel bij Van Gelder KLM.
Ik kan jullie melden dat een meerderheid van de leden hebben ingestemd met het jaarmodel Van Gelder KLM BV 2021/2022. Deze is hiermee, net als de vorige keer, laat vastgesteld. Wanneer Van Gelder KLM voor de periode 2022/2023 het jaarmodel weer wenst te verlengen zullen wij, na afloop van het lopende jaarmodel, het eerder in de tijd aan jullie voorleggen of jullie kunnen instemmen met het jaarmodel.

Hebben jullie nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik deze graag van jullie.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 57
E w.timmer@cnvvakmensen.nl