Jaarmodel Van Gelder Asfalt

Uitslag stemming Jaarmodel Aannemersmaatschappij Van Gelder.

Op 14 oktober hebben jullie van ons een gewijzigd Jaarmodel van Van Gelder ontvangen. Jullie konden hierover jullie stem uit brengen tot uiterlijk 24 Oktober 2022.

Ondertekening

Ik kan jullie melden dat leden van CNV Vakmensen met meerderheid hebben ingestemd met het gewijzigde Jaarmodel Van Gelder. Ook de leden van FNV hebben ingestemd met het jaarmodel.
Ik zal overgaan tot ondertekenen van het Jaarmodel Van Gelder. Hiermee is het een onlosmakelijk onderdeel geworden van de cao Bouw en Infra voor werknemers werkzaam bij Van Gelder, met name de werknemers die werkzaam zijn in de asfalt.

Hebben jullie nog vragen of opmerkingen dan hoor ik deze graag.

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 5120 2957
E w.timmer@cnvvakmensen.nl