Jaarmodel Van Gelder Asfalt

Het Spaarurenmodel Van Gelder Asfalt is nu toch aangepast, jij kunt hierover nu stemmen.

Voor de zomer lieten we jullie weten dat de leden van de vakbonden in meerderheid tegen het Spaarurenmodel Van Gelder hebben gestemd (Let op: het Spaarurenmodel is alleen van toepassing voor werknemers die bij Van Gelder onder de Asfalt vallen). Hierdoor is er op dit moment geen Spaarurenmodel. Eind augustus 2022 hebben we met Van Gelder om tafel gezeten om de door jullie aangegeven punten te bespreken en drongen wij er vanuit vakbonden op aan om het Spaarurenmodel aan te passen.

Daarop organiseerde Van Gelder in september 2022 een bijeenkomst voor de werknemers die onder het Spaarurenmodel voor de Asfalt vallen. Op basis van deze bijeenkomst en de gesprekken met FNV is het Spaarurenmodel Van Gelder Asfalt nu toch aangepast en kun jij hierover stemmen. In totaal blijf jij als werknemer 160 uur sparen en Van Gelder stort net als voorheen er 40 uur bij als je die 160 uur hebt gespaard.

Dit zijn de aanpassingen in het Spaarurenmodel:

  • Standaard wordt de derde week Kerst opgenomen door inzet van de 40 uur die Van Gelder schenkt.
  • In de derde week Kerst worden geen atv-dagen ingehouden.

Stemmen

Van Gelder wil het Spaarurenmodel dit jaar nog in laten gaan. Dus stem je in met het Spaarurenmodel dan is het Jaarmodel voor 2022 en 2023 van kracht. Stem je niet in, dan is er geen Spaarurenmodel bij Van Gelder. Jullie weten dat wij als vakbonden alleen kunnen afwijken van het standaard Jaarmodel dat in de cao Bouw en Infra staat, wanneer de leden van de vakbonden instemmen met het Spaarurenmodel.

We vragen jullie dan ook om je stem uit te brengen over dit aangepaste Spaarurenmodel. Je kunt tot en met uiterlijk 23 oktober stemmen. Klik HIER om je stem uit te brengen. In de bijlage vind je het aangepaste Spaarurenmodel.

Heb je nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op.

Mede namens Margreet Pasman van FNV Bouwen en Wonen (margreet.pasman@fnv.nl/06-51 02 32 83).

Willem Timmer                                                                                                                 
Bestuurder CNV Vakmensen
M  06-51 20 29 57  
E   w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads