Jaarmodel Schagen Infra opnieuw in stemming

Geheel conform de afspraak in de brief van 30 april 2019 zou het jaarmodel Schagen na een gedegen evaluatie opnieuw in stemming worden gebracht. Verder in deze nieuwsbrief tref je de evaluatie jaarmodel Schagen aan. Je kan nu jouw stem uitbrengen over het jaarmodel periode 2019-2021.

Tevens heeft Schagen aangegeven voor de komende periode 2020-2021 het jaarmodel Schagen ongewijzigd te willen toepassen dus tevens vragen wij van u stem uit te brengen voor de periode 2020-2021. Dit kan in een stem voor de gehele periode 2019-2021. Klik hier om naar de digitale stemming te gaan. Kun je niet digitaal stemmen, maak dan gebruik van bijgevoegd stemformulier. Stemmen kan uiterlijk 14 februari, 12.00 uur.

Evaluatie jaarmodel Schagen
Er zijn inmiddels verschillende gesprekken geweest op de evaluatie jaarmodel Schagen die in het voorjaar heeft plaatsgevonden. Er is de nodige tijd nodig geweest om een en ander uit te zoeken wat er precies aan de hand zou zijn, dit heeft geleid naar de onderstaande verkorte reactie van de gesprekken met Schagen op de evaluatie jaarmodel Schagen. 

Reactie van Schagen op de evaluatie jaarmodel Schagen
- Opbouw van maximaal 160 uur: hier wordt door Schagen correct mee omgegaan.
- Maximaal 5 uren sparen per week: hier wordt door Schagen correct mee omgegaan.
- Aanwijsperiode minimaal 1 week voor opname. Schagen geeft aan dat de instructie elk jaar duidelijk intern gecommuniceerd wordt conform het jaarurenmodel Schagen.
Wij hebben Schagen duidelijk laten weten dat veel leden hebben aangeven dat Schagen zich niet houdt aan deze week. Volgens Schagen kan dit niet voorkomen. Schagen wil het jaarmodel conform de afspraken gemaakt in het jaarmodel gewoon uitvoeren.

Werknemer kan met spaaruren niet in een negatief saldo komen
Volgens Schagen is dit uitgesloten en kan dit niet voor komen.

Inlenen van ZZP-er tijdens opname spaaruren
Schagen geeft aan dat er op functies die uitgevoerd kunnen worden door eigen werknemers geen ZZP-ers aan het werk zijn tijdens de periode opname spaaruren. ZZP-er worden alleen ingehuurd voor specifieke taken die niet uitgevoerd kunnen worden door eigen werknemers.

Bijboekingen TSF
Tijdens de evaluatie van het jaarmodel kwamen veel reacties over de stortingen in het tijdspaarfonds. Er zat verschil van stortingen tussen reguliere stortingen en stortingen die over de periode van opname jaarmodel werden gedaan. Bij onderzoek bleek dit te liggen in stortingen Tijd Spaar Fonds (TSF) die gedaan worden in vakantietoeslag. Die is bij stortingen bij opname jaarmodel lager dan regulier. Hierover is een gesprek geweest met Schagen. In dit gesprek is duidelijk geworden hoe dit verschil ontstaat. Ik zal ingaan wat er gebeurd bij opname uren jaar model. Wanneer er bij Schagen uren uit het jaarmodel worden opgenomen gaat het volgende gebeuren bij de betalingen.

Loon
Deze wordt gewoon betaald over de gewerkte uren. Ook wordt de stortingen gedaan naar het TSF inclusief vakantietoeslag. Op de loonstrook vindt ook de toeslag jaarmodel 30% plaats inclusief de vakantietoeslag over deze 30%

Betaling uren bij opname jaarmodel
Wanneer er een opname jaarmodel plaatsvindt worden de uren van opname betaald vanuit Stichting Tijdspaarfonds Schagen (STS) inclusief vakantietoeslag rechtstreeks aan de werknemer. De stichting kan geen betalingen doen naar het TSF. Dit is de reden dat de betaling vakantietoeslag 8% over de opname uren rechtstreeks betaald worden aan de werknemer inclusief het loon over de opname uren.

Het volgende is afgesproken
wanneer een werknemer geconfronteerd wordt met het niet naleven van de afspraken jaarmodel. Zij dit zelf kunnen melden bij Schagen, of dit kenbaar maken bij hun vakbond. Zodat de betrokken vakbonden gelijk contact kunnen opnemen met Schagen op naleving jaarmodel Schagen. Ik wil u dan ook dringend verzoeken om mij direct te melden wanneer Schagen zich niet houd aan de afspraken Jaarmodel Schagen. Dit met de volledige informatie van uitvoerder, werkproject. Zodat wij dit gelijk bij Schagen neer kunnen leggen en kunnen zien waar de afspraken niet na gekomen worden en hoe dit tot stand is gekomen. Over de periode van 2019-2020 is er nog geen akkoord op het jaarmodel Schagen. Jullie wilden eerst afwachten op de reactie van Schagen op de evaluatie jaarmodel Schagen. Bovenstaande kun je de reacties lezen van Schagen op de evaluatie. Dit is een korte weergave van de gesprekken die er zijn geweest. Wij als vakbonden zien de uitvoering van het jaarmodel Schagen nog steeds met de gemaakte afspraken met vertrouwen tegemoet.
Heb je vragen of opmerkingen dan hoor ik deze graag van je.

Willem Timmer, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 202 957 / E w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads