Jaarmodel Schagen Infra: het vervolg

Eerder dit jaar gaven de vakbondsleden in meerderheid aan, dat zij niet akkoord gaan met het spaarurenmodel zoals we die kennen bij Schagen (jaarmodelrond). Dit heeft een aantal gevolgen voor jou én voor Schagen.

Gevolgen

  1. Doordat er dit jaar geen spaarurenmodel is vallen we terug op het basis Spaarurenmodel vanuit de bouw-cao. Deze basisregeling is vanaf 4 juli 2022 van toepassing voor ons.
  2. Vanaf 4 juli 2022 wordt niet méér gespaard dan 80 uur. De netto-geldwaarde van 80 uur tegen het nu geldende uurtarief blijft bij de Stichting Schagen Tijdsparen. Het saldo dat overblijft (meerdere uren dan 80) wordt aan je uitbetaald. Is deze geldwaarde nog niet bereikt, dan spaar je volgens de basisregeling door tot aan deze 80 uur.

Vervolg spaarurenmodel Schagen

Schagen heeft CNV Vakmensen en andere vakbonden uitgenodigd voor overleg op 19 juli 2022. Tijdens dit overleg gaf Schagen aan dat een alternatief jaarrondmodel misschien mogelijk zou kunnen zijn. We hebben afgesproken dat de deelnemers aan het jaarrondmodel en de vakbonden de mogelijkheden gaan onderzoeken voor zo’n bedrijfseigen model voor een eventueel volgend afwijkend Schagen Jaarrondmodel in de nabije toekomst.

Heb je suggesties of wensen?

Wij hebben met Schagen afgesproken dat we na de zomer met elkaar in overleg gaan over een plan van aanpak en tijdspad voor een afwijkend Jaarmodelrond.  Daarbij is de inbreng van alle betrokkenen gewenst. Dus als je suggesties of wensen hebt, meld deze bij mij zodat ik bij de onderhandelingen hiermee rekening kan houden. Wanneer er een nieuwe versie jaarmodel Schagen uit onderhandeld is, zal deze weer bij de leden voorgelegd worden om hun stem uit te brengen over dit jaarmodel.

Heb je vragen of opmerkingen, dan hoor ik deze graag van je. 

Willem Timmer                              
CNV Vakmensen                            
M 06 51 202 957
E w.timmer@cnvvakmensen.nl

Mede namens,

Margreet Pasman, FNV Bouwen en Wonen              
Arnold Niekamp, HZC