Jaarmodel Schagen

Het jaarmodel 2018/2019 met een looptijd tot en met periode 3 2019 loopt teneinde. Schagen heeft ons geïnformeerd dat zij het Jaarmodel willen verlengen met 1 jaar, Schagen wil het graag ongewijzigd voortzetten.

Op 18 april zijn wij benaderd door uw werkgever Schagen om het jaarmodel ongewijzigd voort te zetten voor de periode van 1 jaar te weten van loonperiode 4-2019 tot loonperiode 3 -2020. Schagen is hiermee weer te laat. Zoals u kunt lezen is de looptijd verstreken en is er nog geen nieuwe overeengekomen jaarmodel. Wanneer u uw goedkeuring geeft voor het nieuwe jaarmodel zal dit met terug werkende kracht van toepassing zijn vanaf loonperiode 4.

Bij verlenging van het jaarmodel willen wij ook graag weten of het jaarmodel door Schagen goed wordt toe gepast zoals is afgesproken in het jaarmodel.

- Opbouw van maximaal 160 uur
- Maximaal uren 5 per week sparen
- Aanwijsperiode minimaal 1 week voor periode opname
- De opname bonus van 30% over het garantie loon en prestatietoeslag
- Werknemer kan met spaaruren niet in een negatief saldo komen
- Er wordt door Schagen geen ontslagvergunningen aangevraagd

Zoals bekend kan een afwijkend jaarmodel (artikel 28, lid 13) enkel worden overeengekomen als de betrokken vakorganisaties instemmen. Wij zullen/kunnen pas instemmen als onze Leden ons met meerderheid van stemmen daartoe mandaat verleend.

Daarom het dringende verzoek om zo snel mogelijk, doch uiterlijk 17 mei 2019 uw evaluatie formulier in te vullen en versturen. Je kan het evaluatie formulier invullen door hier te klikken. Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan treft u het evaluatie formulier als bijlage aan. Het evaluatie formulier kunt u in beide gevallen vervolgens mailen naar ondergetekende of per post sturen aan: CNV Vakmensen, Willem Timmer, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht. Jouw evaluatie wordt uiteraard anoniem verwerkt.

Het invullen van het evaluatie formulier is belangrijk om als betrokken vakorganisaties inzichtelijk te krijgen hoeveel draagvlak er voor voortzetting van het jaarmodel is.

Na de evaluatie zullen wij indien noodzakelijk een evaluatie gesprek aangaan met Schagen. Na dat gesprek zullen wij u daar verslag van doen en het jaarmodel ter stemming brengen.

Willem Timmer 
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-51202957 
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads