Inkomen centraal in nieuwe cao Waterbouw

Op dinsdag 21 maart 2023 hebben we voor de tweede keer onderhandeld over een nieuwe cao Waterbouw. Tijdens de eerste ronde op 22 februari hebben we vooral gesproken over de hoge inflatie en de gevolgen van de hoge energielasten, deze laten bij vele werknemers diepe sporen achter. Uitkomst van de onderhandelingen is dat cao-partijen op zoek gaan naar een manier waardoor met name de negatieve gevolgen voor werknemers in de lagere loonschalen beperkt kan worden. De komende weken gaan werkgevers en bonden zoeken naar de mogelijkheden en varianten die daaraan een bijdrage kunnen leveren.

Insteek van de ‘zoektocht’ is dat hogere inkomensgroepen een wat lagere loonsverhoging ontvangen waardoor het mogelijk wordt de lagere inkomensgroepen een hogere loonsverhoging toe te kennen. Hier kun je spreken van solidariteit tussen collega’s in de verschillende loonschalen. Dit kun je realiseren door de loonsverhoging te laten plaatsvinden door een combinatie van een vast bedrag in euro’s  en een percentage toe te passen.

2-jarige cao

Werkgevers hebben te kennen gegeven dat hun voorkeur uitgaat naar een 2-jarige cao omdat dit de nodige arbeidsvoorwaardelijke ‘rust’ en duidelijkheid verschaft over de hoogte van de loonkosten voor de komende periode. CNV Vakmensen is bereid deze optie verder te onderzoeken. Voor werknemers moet er ook zeker over het tweede jaar een passende loonsverhoging worden afgesproken.

Inspraak

Voor de onderhandelingsdelegatie is het van groot belang jouw mening te weten over onze aanpak. Ook als het gaat om een eventuele 2-jarige cao is het goed te weten hoe jij er over denkt. En uiteraard kun je reageren op de overige cao-voorstellen. Laat dus van je horen op de cao-pagina Waterbouw! 

CNV Vakmensen heeft tijdens de eerste onderhandelingsronde de volgende voorstellen ingebracht.

De volledige tekst van de voorstellenbrief vind je in de bijlage.

 • Looneis
  De bond stelt voor de lonen structureel te verhogen met de vastgestelde inflatie over het kalenderjaar 2022.  Uitgedrukt in een percentage gaat het concreet om minimaal 10% loonsverhoging.
 • Eindejaarsuitkering
  CNV Vakmensen stelt voor de structurele eindejaarsuitkering met 1% te verhogen.
 • Vergoedingen
  De bond stelt voor alle in de cao opgenomen vergoedingen te verhogen met de uiteindelijk overeengekomen loonsverhoging.
 • EHBO vergoeding
  De bond stelt voor aan werknemers die een geldig BHV en/of EHBO diploma bezitten en de vereiste herhalingscursussen volgt een vergoeding toe te kennen van €350,-
 • Mantelzorg
  De bond wil afspraken in de cao maken waardoor mantelzorg wordt bevorderd.Gevolgen toename digitalisering
  CNV Vakmensen stelt voor uren die buiten de normale werktijden gemaakt worden door deelname aan digitale vergaderingen en/of cursussen worden gezien als werktijd.

Volgende cao-onderhandelingen

Op dinsdag 25 april worden de onderhandelingen voortgezet.

Meepraten en reageren

Heb je vragen of suggesties? Wil je reageren? Ga naar de cao-pagina Waterbouw

Zonder leden geen cao!

En veel leden betekent een goede cao. Een vakbond kan geen boodschappen voor je doen, je auto voltanken of je energierekening betalen. We kunnen wél een goede cao voor je afsluiten. De belangrijkste taak van vakbonden is het maken van afspraken over werk en inkomen namens de leden. Maar die goede cao komt er niet zomaar. Zonder leden is het moeilijk om goede afspraken te maken. Met elk nieuw CNV-lid worden we sterker en kunnen we meer druk uitoefenen op de werkgever. Wil jij een loonsverhoging die in verhouding staat met de stijgende prijzen? Voor elke collega die jij inschrijft bij CNV Vakmensen ontvang jij een cadeaubon ter waarde van € 20,- en het niet lid betaalt voor de eerste 6 maanden in totaal maar € 20,23. Meer weten? Ga naar de actie-pagina

Jelmer Hoogland
Gijs Lokhorst
Onderhandelaars

E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 06-51202970

Downloads

Wil je reageren of heb je een vraag?

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste!

U
Error