Heidelberg Cement CAO nog altijd ver weg

In de nieuwsbrief van 25 januari hebben we aangegeven dat bouwen aan één cao voor Heidelberg Cement Nederland niet mee valt. Dat bleek opnieuw uit het laatste cao-overleg met de directie.

Voor ons staat nog steeds voorop dat praten over één nieuwe cao een kans is om te kijken naar wat het betekent om een goede werkgever te zijn. De nieuwe HCNL cao moet niet alleen voor de werkgever een meerwaarde hebben t.o.v. de oude situatie, maar dat moet het ook zijn voor de werknemers. Onze gezamenlijke wensenlijst is t.o.v. de vorige keer niet veranderd. Met daar in uiteengezet de uitleg over o.a.:

  • De looneis
  • De planning (en daarmee spaarurenmodel en overwerk)
  • Levensfasebewust beleid

Tot op heden heeft de werkgever de kaarten op de borst gehouden voor wat betreft de werkgeversinzet. Tijdens het overleg van 19 februari hebben wij aangegeven dat de nieuwe CAO geen uitruil moet zijn van arbeidsvoorwaarden tussen ENCI, Mebin en Sagrex. Dat zou op de werkvloer alleen maar scheve gezichten geven. Daarnaast is het voor ons lastig onderhandelen indien er geen inzage is in de punten (en loonbod), waar de werkgever ons in tegemoet wil komen.

Naar aanleiding hiervan is afgesproken dat de werkgever opnieuw naar onze inzet zal kijken en op het volgende cao-overleg een totaal bod (inclusief loonbod) bij ons zal neerleggen.

Wij kijken uit naar het overleg van 26 maart a.s. Is je collega nog geen lid van CNV Vakmensen? Maak hem / haar dan nu lid: we hebben jullie steun in dit proces hard nodig. Met vriendelijke groet, mede namens Ramon van Buuren (Mebin) en Paul Luijten (ENCI).

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 51 202 957
E: w.timmer@cnvvakmensen.nl