Al het nieuws

Geen zicht op resultaat cao onderhandelingen Waterbouw

Op dinsdag 25 augustus 2020 zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao Waterbouw na een maandenlange adempauze hervat. De besprekingen hebben niets opgeleverd. Werkgevers zien in reactie op de uitkomsten van het EIB rapport (eerder gedeeld met jullie) geen enkele basis voor een verhoging van de lonen en kiezen voor de ‘nullijn’. CNV Vakmensen gaat haar cao commissie Waterbouw (werkende leden in de Waterbouw) om nader advies vragen. Op donderdag 10 september worden de onderhandelingen voortgezet.

Nullijn
Door de PFAS, Stikstof en Corona crisis heeft de sector het volgens werkgevers dusdanig zwaar dat er geen ruimte is voor een verhoging van de lonen. Het jaar 2021 is een kritisch jaar voor vele werkgevers en de onzekerheid is troef. Zelfs prijscompensatie (aanpassing van de lonen met percentage gestegen lasten) is een onbegaanbaar pad. CNV Vakmensen herkent en erkent een aantal effecten voor de sector maar ziet wel ruimte voor een verhoging van de lonen. Per slot van rekening betreft het een cao met een looptijd over 2020 en niet over 2021. Bovendien is de bond bereid het niveau van de looneis in februari neerwaarts bij te stellen. De nullijn is echter geen optie.

Zwaar werk regeling
CNV Vakmensen heeft een aanvullend voorstel ingediend bij de onderhandelingen. De bond wil aansluiting zoeken bij het pensioenakkoord en het mogelijk maken om drie jaar eerder te stoppen met werken. Het gaat hier om een regeling in het kader van zwaar werk. CNV Vakmensen is van mening dat gezien de afspraken binnen het pensioenakkoord het uitgangspunt is dat de werkgevers de lasten moeten dragen voor een zwaar werk regeling. Overeengekomen is de komende weken uit te zoeken om hoeveel werknemers het gaat die mogelijk voor een dergelijke regeling in aanmerking komen. Ook zullen de daarmee gepaard gaande kosten in beeld worden gebracht.

Je bent aan zet
Het is en blijft lastig de impact van PFAS, Stikstof en Corona te vertalen naar consequenties richting de cao-tafel. CNV Vakmensen hecht zeer aan jouw mening. Wat zijn wat jou betreft de gevolgen voor de cao onderhandelingen?

Denk en praat mee! Jij bent aan zet!

Voor alle werknemers in de Waterbouw is er de online Community: www.jeachterban.nl/waterbouw/
Hier kun je 24/7 terecht met al je vragen, opmerkingen, ideeën of kun je een discussie starten. Gratis en voor iedereen toegankelijk. Alle informatie over het cao traject kun je daar terugvinden.

Gijs Lokhorst
onderhandelaar cao Waterbouw
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl
M: 06 - 51 20 29 70

Samen ben je sterk!
En ik daag je uit je ongeorganiseerde collega lid te maken van CNV Vakmensen en daarmee van CNV Waterbouw.