Even voorstellen: contactpersonen CNV Vakmensen

Via deze nieuwsbrief wil ik mij even aan jullie voorstellen. Ik ben Marit Wagenmakers en werk als vakbondsbestuurder bij CNV Vakmensen. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de sector Bouw in regio Noord.

Ik werk vanuit ons kantoor aan de Dopheide in Drachten en ben ook jullie CNV-contactpersoon. Mocht je vragen hebben over de cao Bouw & Infra, arbeidsvoorwaarden, vorstverlet, arbeidstijden, ziekte, pensioen of andere zaken rond arbeid en inkomen, dan kun je altijd contact met mij opnemen. We organiseren ook speciale pensioenspreekuren voor leden die hier vragen over hebben. Mocht je hier meer over willen weten, laat het mij weten.

Nieuw kaderlid CNV Vakmensen
CNV Vakmensen vindt het belangrijk om zichtbaar te zijn bij de leden op de werkvloer. Daarom werken wij graag met zgn. kaderleden. Dit zijn leden die zich vrijwillig inzetten voor CNV Vakmensen en onze ogen, oren en handen zijn wanneer dit nodig is. Jullie collega Klaas-Enne Bartlema heeft aangegeven graag kaderlid te zijn voor de leden bij Oosterhof Holman. Dit betekent dat hij contactpersoon is voor jullie als leden en voor mij als bestuurder. Dus spelen er dingen op de werkvloer waarvan je denkt dat de bond er bij betrokken moet worden of heb je vragen, dan kunnen jullie ook direct contact opnemen met Klaas-Enne: e-mail: kebbartlema@hotmail.com of telefoonnummer:06 46 40 87 21

Voor wie Klaas-Enne niet kent: Klaas-Enne is hovenier en werkt al jaren bij Oosterhof Holman. Sinds kort is hij lid van de ondernemingsraad en dus ook goed op de hoogte van wat er zoal speelt binnen jullie organisatie. Omdat hij hovenier is, valt hij niet onder de cao Bouw & Infra en zal hij misschien niet direct alle vragen kunnen beantwoorden die betrekking hebben op
deze cao. Deze vragen komen dan wel weer bij mij terecht.

Mochten jullie nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail, laat het een van ons dan
weten.

Marit Wagenmakers
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 20 30 85
E: m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl