Corona-besmettingen lopen weer op

Nu het coronavirus oplaait, is het belangrijk dat we ons houden aan de maatregelen en adviezen, ook in de bouw.

Heb je klachten?

  • Blijf thuis en doe een (zelf)test.
  • Positieve (zelf)test? Blijf minimaal 5 dagen thuis tot je 24 uur klachtenvrij bent.
  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
  • Advies vaccinaties en boosters

Het protocol voor de bouw- en technieksectoren ‘Samen veilig doorwerken’ krijgt een beperkte update. De sectoren die tijdens corona volledig op slot zijn gegaan (o.a. horeca, detailhandel, cultuur), zijn bezig met eigen sectorplannen met mogelijke maatregelen die kunnen worden ingezet als het virus weer oplaait.

Meepraten op de cao-pagina

Op de cao-pagina van Bouw en Infra blijf je op de hoogte van de onderhandelingen en het nieuws. Ook vind je informatie over de huidige afspraken van de cao.