Cao onderhandelingen Bouw&Infra: positieve start

Op 12 februari heeft de eerste onderhandelingsronde plaatsgevonden voor de nieuwe cao. De sfeer was goed en er was een constructieve opstelling van alle betrokken partijen. Er zijn positieve aanknopingspunten voor goede onderhandelingen en met goede hoop op een positief resultaat.

Nieuw Pensioenstelsel
Per 1 januari 2021 moet het wat CNV Vakmensen betreft mogelijk worden voor werknemers om drie jaar eerder te kunnen stoppen met werken. De bond wil afspraken maken over de manier waarop en de voorwaarden waaronder dit gerealiseerd wordt.
Werkgevers zijn bereid te werken aan een (betaalbare) regeling voor oudere werknemers met zwaar werk. In eerste instantie wordt daarbij bij werkgevers gedacht aan alle bouwplaats-werknemers en uitvoerders.

Tijdspaarfonds
Werkgevers stellen voor dat vakantiegeld en de waarde van de roostervrije dagen niet meer in het Tijdspaarfonds worden gestort maar éénmaal per jaar of per periodieke loonbetaling.  De uitvoeringskosten van het Tijdspaarfonds (circa € 4 miljoen per jaar) zijn volgens werkgevers te hoog.

CNV Vakmensen heeft op dit moment geen behoefte aan wijzigingen binnen het Tijdspaarfonds.

Minder loon bij ziekte
Werkgevers stellen voor dat in geval van ziekte tijdens de tweede helft van het eerste ziektejaar wordt verlaagd naar 90% (nu 100%). Over de eerste 6 maanden van het eerste ziektejaar willen werkgevers wel 100% blijven doorbetalen.

Meer zeggenschap over budget werknemers
Werkgevers willen grip hebben op het DI-budget (nu 4,36%)van de werknemer om er voor te zorgen dat het budget ook ingezet wordt waar het voor is beoogt waaronder scholing.

Alle voorstellen
Onder deze link kun je alle voorstellen van werkgevers voor de  cao onderhandelingen teruglezen. Heb je er vragen over? Laat het weten. Stel je vraag daar of stuur mij een mail.

Blijf meedenken en meepraten
Op de cao tijdlijn van jeachterban kun je alle ontwikkelingen binnen het cao onderhandelingstraject volgen.  Ook kun je met elkaar in discussie gaan en je mening geven. Ga naar www.jeachterban.nl/bouw

Hier kun je ook alle voorstellen van CNV Vakmensen nog eens teruglezen. Reageren stel ik zeer op prijs.

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw en Infra
g.lokhorst@cnvvakmensen.nl