'Broedfase' onderhandelingen Cao Bouw en Infra

Op dinsdag 30 en woensdag 31 maart heeft de vierde onderhandelingsronde plaatsgevonden over jouw nieuwe cao. We hebben uitvoerig stil gestaan bij de positie van UTA-werknemers en het ongenoegen dat door hen is geuit na de opstelling van werkgevers tijdens de vorige onderhandelingsronde. Er is tijdens deze twee dagen van onderhandelingen veel tijd genomen door werkgevers om na te denken over de inhoud van onze wensen en het vervolg. De fase van 'broeden' is aangebroken en zoals de uitdrukking luidt is het niet verstandig dat proces te verstoren.
UTA-werknemers
Na de derde onderhandelingsronde zijn er de nodige reacties van UTA-medewerkers binnengekomen bij de beide bonden. Veel ongenoegen en zorgen zijn geuit over de houding van werkgevers die tot op heden niet bereid zijn gebleken voor deze doelgroep tot afspraken te komen. Genoemde zorgen en ongenoegen hebben we overgebracht.  De tweede dag van onderhandelen hebben werkgevers veel tijd genomen om na te denken over de inhoud van onze voorstellen en het vervolg van het onderhandelingsproces. In de categorie 'een broedende kip moet je niet storen' geven we werkgevers de ruimte.

Pensioenpremie
Ook is deze dagen gesproken over de periode tot 1 januari 2026, het moment waarop het nieuwe pensioenstelsel ingevoerd wordt. Hoe gaan we om met de hoogte van de premie en de pensioenopbouw tot dat moment en hoe scheppen we daar zekerheid over voor werkgevers en werknemers. Denkrichtingen gaan cao partijen afstemmen met het bestuur van bpfBOUW en uitkomsten betrekken we bij het vervolg van de onderhandelingen.

Instroom en arbeidsmarkt
Tijdens deze dagen is er intensief gesproken over hoe we de arbeidsmarkt willen inrichten. Hoe zorgen we voor afdoende instroom en zijn we een aantrekkelijke sector voor jongeren en werknemers uit andere sectoren. Welke maatregelen en afspraken zijn daarvoor nodig? Ideeën en mogelijkheden werken we nu verder uit om de volgende onderhandelingsronde te kunnen bespreken.

Weinig nieuws
In deze nieuwsbrief is er weinig nieuws aan de zon te melden. Intensieve gesprekken vinden plaats en vele onderwerpen worden uitgedacht en uitgewerkt. Hoe typerend voor deze tijd van het jaar maar er is sprake van een 'broedfase' binnen het onderhandelingsproces. Dit kost tijd en die tijd is nodig om tot een goed vervolg te komen. Volgens berichtgeving van werkgevers ligt een akkoord 'om de hoek' en moeten we ons als bonden 'inhouden' tot een beperkt aantal zaken. CNV Vakmensen wil een pakket aan arbeidsvoorwaarden dat past bij deze tijd en recht doet aan de inspanningen en prestaties van werknemers in deze lastige en bijzondere tijd. Ook wil de bond afspraken maken die van belang zijn voor de toekomst van de sector.

Vragen, opmerkingen en meepraten?
Op www.jeachterban.nl/bouw kun je het gehele cao-traject volgen en ook meepraten. Rechtstreeks naar mij reageren mag uiteraard ook. Zo kun je invloed uitoefenen op het onderhandelingsproces. Jouw mening doet er toe en is waardevol voor mij als onderhandelaar.

Ik wens jou en je naasten hele fijne Paasdagen.

Gijs Lokhorst
Onderhandelaar cao Bouw en Infra
M  06 51 20 29 70
E  g.lokhorst@cnvvakmensen.nl