Al het nieuws

'Broedfase' heftig tijdens onderhandelingen Cao Bouw en Infra

Op dinsdag 13 en woensdag 14 april heeft de vijfde onderhandelingsronde plaatsgevonden over jouw nieuwe cao. CNV Vakmensen maakte eerder melding van een 'broedfase' op 30 en 31 maart, gebleken is dat de eindfase van het broeden nog niet is aangebroken en een ei nog niet is gelegd. Ook tijdens de vijfde onderhandelingsronde is intensief gesproken over van alles wat te maken heeft met de inzet en belangen van werknemers en werkgevers.
Uitdagingen
De uitdagingen voor de sector zijn de komende jaren immens. Hoe gaan we de komende tien jaar in staat zijn een miljoen huizen te bouwen? Hoe worden en blijven woningen betaalbaar en hoe komen we aan de bouwgrond? Hoe lossen we de stikstof problematiek op om die woningbouw mogelijk te maken. Hoe zorgen we ervoor dat er meer infra projecten op de markt komen? Niet in de laatste plaats: hoe komen we nu aan voldoende vakmensen voor de komende jaren? Hoe komen we uiteindelijk uit de corona-crisis en wat zijn de gevolgen? Binnen dit sentiment van onzekerheden en onduidelijkheden vinden de besprekingen plaats en dat legt een druk op de onderhandelingen.

Nieuw pensioenstelsel

Tijdens de onderhandelingen is er weer gesproken over en gezocht naar mogelijkheden die leiden tot een stabiele pensioenpremie voor de komende jaren. Het is van belang daar helderheid en duidelijkheid in te krijgen. Het is voor werkgevers een randvoorwaarde voordat men bereid is met ons cao-afspraken te maken die geld kosten zoals bijvoorbeeld een loonsverhoging. Insteek is deze stabiele premie af te spreken tot 1 januari 2026, het moment waarop een nieuw pensioenstelsel van kracht wordt. De gewenste helderheid en duidelijkheid hebben we nog niet op tafel.

UTA-werknemers
Tijdens deze twee dagen van onderhandelingen is er weer intens gesproken over alle cao voorstellen die met name van belang zijn voor UTA-werknemers. Diverse varianten, denkrichtingen en kostenplaatsjes passeren de onderhandelingstafel. Zicht op afspraken is er nog niet en zijn we op zoek naar dé manier om wel tot afspraken te kunnen komen.

Veel te bespreken
Over belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld werken in de hitte, bevordering instroom, onderwijs, vergoeding voor thuis werken, de positie van uitzendkrachten en loonsverhoging moeten de onderhandelingen nog intens worden gevoerd.

Onderhandelingen volgen
Via www.jeachterban.nl/bouw kun je het verloop van de onderhandelingen volgen. Ook kun je er meningen en tips kwijt, met elkaar in discussie gaan. Maak van de gelegenheid gebruik mee te denken en te praten.

Vervolg proces onderhandelingen
Op woensdag 28 april staat de zesde onderhandelingsronde gepland. Inmiddels hebben cao partijen ook woensdag 5 en donderdag 6 mei hun agenda geblokkeerd om te onderhandelen over een nieuwe cao. Hopelijk is de maand mei ons goed gezind en komt er zich op een resultaat. Op dit moment zijn we daarvan nog ver verwijderd.


Met vriendelijke groet,


Gijs Lokhorst
onderhandelaar cao Bouw en Infra
M: 06-51202970
E: g.lokhorst@cnvvakmensen.nl