Afspraken jaarmodel Rasenberg Wegenbouw BV

Afgelopen week hebben de gezamenlijke vakbonden, CNV Vakmensen, Vakvereniging Het Zwarte Corps en FNV Bouw met jullie directie, de heer T. van Oosterhout en mevrouw M. Vossenbelt gesproken over het concept jaarmodel:
- Strukton Civiel Zuid, Asfaltmolen en Rayons West / Zuid en Oost 2019-2020
- Strukton Civiel Zuid B.V., APV afdeling Asfalt 2019 – 2020.

Vooraf heeft er een evaluatie plaatsgevonden waarvoor wij jullie eerder hebben gevraagd om ons input te geven met betrekking tot het jaarmodel. Jullie directie heeft ons nu verzocht om akkoord te gaan met een ongewijzigde verlenging voor één jaar.

Gezien de ontvangen reacties die wij van jullie ontvingen willen wij dan ook het voorstel van de directie positief aan jullie voorleggen.

In de bijlage treffen jullie de concept jaarmodellen aan voor de periode april 2019 tot april 2020. Samen met een korte brief van jullie werkgever over de ontwikkelingen over de jaarmodellen waarvoor wij jullie aandacht vragen.

Wij nodigen jullie uit om ons vóór donderdag 18 april 2019 te laten weten of jullie hiermee instemmen of niet. Je kunt je stem uitbrengen via deze link. Het is ook mogelijk om daarbij een opmerking te plaatsen.

Is het jaarmodel niet op jou van toepassing dan kun je deze brief als niet verzonden beschouwen.

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kan je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/bouw. De nieuwsbrief vind je op de pagina cao-bouwnijverheid. Hierin staat de link naar de stemming.

Mocht het voor jou niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan een e-mailbericht naar Gerard van Cuijk, bestuurder CNV Vakmensen; g.vancuijk@cnvvakmensen.nl.

Gerard van Cuijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 20 13 4089
E: g.vancuijk@cnvvakmensen.nl

Monique van Meerendonk
Rayonbestuurder HZC

Theo van der Werf
Bestuurder FNV Bouw

Downloads